Навигација

14МИМБМП - Биомедицински полимерни материјали

Спецификација предмета
НазивБиомедицински полимерни материјали
Акроним14МИМБМП
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са биомедицинским полимерним материјалима, начином добијања и тестирања, као и најзначајнијим применама ових материјала у медицини, фармацији и стоматологији.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о начинима добијања, структуром, својствима и могућностима примене биомедицинских полимерних материјала у регенерацији ткива и органа, системима за контролисано отпуштање лекова и дизајнирању различитих медицинских направа. На основу ових знања способни су да изврше селекцију оптималног биомедицинског полимерног материјала и методе добијања направа за жељену област примене.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОсновни појмови о биомедицинским полимерним материјалима. Класификација према пореклу, структури и примени. Површинска својства и својства у маси. Утицај хемијске структуре, молске масе, кристалиничности и механичких својстава полимера на област примене. Методе тестирања. Најважнији природни и синтетички полимери. Полимери на бази метакрилата добијени радијационо индукованом полимеризацијом за примену у системима за контролисано отпуштање лекова. Биоматеријали природног порекла у регенеративној медицини. Полимери за примену у дермокозметици, офталмологији, денталној и максилофацијалној хирургији. Полимери који долазе у контакт са крви. Микро- и нано-системи за контролисано отпуштање лекова. „Интелигентни“ полимерни хидрогелови осетљиви на промену pH, температуре и биолошке стимулансе. Адхезиви за медицинску примену. Биоадхезивни системи за трансдермално отпуштање лекова. Облоге за третман рана на бази хидрогелова хитозана. Биодеградабилни полимери за примену у хирургији, регенерацији ткива. Антимикробни полимери. Биокомпатибилност и биолошки одговор током примене. Стерилизација медицинских направа.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. С. Томић, Ј. Филиповић, Биомедицински полимерни материјали, Интерни материјал Катедре за ОХТ, ТМФ, Београд, 2013.
   2. S. Dimitriu (Ed.), Polymeric biomaterials, Marcel Dekker, 2013.
   3. J.B. Park, R.S. Lakes (Eds.), Biomaterials-An Introduction, Springer, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми10
   Семинари30