Навигација

14МХНХ9 - Процеси сагоревања као извори загађења ваздуха

Спецификација предмета
НазивПроцеси сагоревања као извори загађења ваздуха
Акроним14МХНХ9
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет упознаје студенте са важним технолошким проблемом загађења ваздуха процесима сагоревањем. У току курса студенти стичу знања о врстама и настанку загађујућих супстанци у процесима сагоревања. Упознају се са примарним и секундарним мерама смањења загађења ваздуха.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су у стању да идентификују и класификују загађујуће супстанце и изворе загађења. Студенти су овладали вештинама које омогућавају дефинисање и контролу процеса сагоревања према параметрима заштите животне средине. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОснови процеса сагоревања. Извори загађујућих супстанци. Класификација загађујућих супстанци. Примарне и секундарне загађујуће супстанце. Настанак и мере смањења концентрације COx. Настанак чврстих честица и уклањање чврстих честица. Термодинамика и кинетика настанка SOx. Методе контроле настанка SOx. Уклањање сумпора из горива. Контрола NOx из стационарних извора. Термодинамика настанка NO и NO2. Кинетика настанка NOx у процесима сагоревања. NOx из азота из горива. Термички NOx. Фотохемијска реакције. Утицај примарних и секундарних загађујућих супстанци на настанак фотохемијског смога. ;
  Садржај практичне наставерачунски примери за одређене области
  Литература
  1. . С. Јоксимовић-Тјапкин, Процеси сагоревања, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1987. ;
  2. K. B. Schnelle, C. A. Brown, Air Pollution Control Technology Handbook, CRC Press, London, 2002.
  3. I. Glassman, Combustion, Academic Press, New York, 2008.
  4. C. Baukal, Industrial Combustion Pollution and Control, Hardcover, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20