Навигација

14МХКК10 - Мониторинг животне средине

Спецификација предмета
НазивМониторинг животне средине
Акроним14МХКК10
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомАналитичка хемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаКурс треба да укаже на основне проблеме загађења околине и последице присуства загађујућих материја у ваздуху и води. Студенти треба да се упознају са аналитичким методама које се користе за мониторинг загађујућих материја и стекну знање потребно за надгледање и праћење емисије и имисије и процене поузданост резултата мониторинга.
   Исходи учења (стечена знања)Курс обухвата основне податке о изворима и пореклу загађења ваздуха и воде, последицама присуства полутаната у околини. Студент треба да стекне знање о томе како се бирају локације за мониторинг, како се правилно узима репрезентативан узорак, како се бирају погодне методе анализе и како се процењује поузданост резултата мониторинга.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКако се обавља мониторинг, режими мониторинга и како се утврђује прекорачење МДК. ; Врсте, карактер и извори загађења ваздуха, узимање узорка ваздуха или димних гасова. Поступци који се користе у станицама за мониторинг, начин обраде и праћења резултата. ; Врсте, карактер и извори загађења воде, узимање узорка воде и припрема узорка за анализу, методе за анализу воде за пиће, површинске и отпадне воде. Границе детекције и дозвољене концентрације загађујућих материја у води. Методе за детекцију растворених гасова, катјона, анјона и органских материја. ;
   Садржај практичне наставеПосета станицама за мониторинг ваздуха у Београду, постројењима за пречишћавање и мониторинг квалитета отпадне воде, лабораторијама за праћење квалитета воде за пиће. ;
   Литература
   1. Janick F. Artiola, Ian L. Pepper, Mark L. Brusseau, Environmental Monitoring аnd Characterization, Elsevier Academic Press, 2004.
   2. Young J. Kim and Ulrich Platt, Advanced Environmental Monitoring, Springer 2008.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања и семинарски радови студената, посета станицама за мониторинг
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30