Навигација

14ИИМ410 - Основи термодинамике чврстог стања

Спецификација предмета
НазивОснови термодинамике чврстог стања
Акроним14ИИМ410
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Термодинамика; за полагање: Керамички материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтуденти се упознају са теоријом, принципима и применом термодинамике у области чврсте фазе. Студенти стичу способност да повезују и примењују законе термодинамике и релације које постоје између термодинамичких потенцијала са особинама материјала и параметрима технолошких процеса. Циљ предмета је да оспособи студенте да овладају знањима и вештинама која се односе на термодинамику феномена који се одигравају у чврстој фази.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се упознају са основним термодинамичким принципима и концептима у разматрању чврсте фазе. Стичу знања о: основним термодинамичким величинама стања; равнотежи и стабилности система; теорији фазних дијаграма и њиховој примени у контроли настанка појединих фаза специфичног састава и својстава у хетерогеним системима и фазним трансформацијама кроз примере; основама термодинамике површина и међуповршина.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕкстензивне и интензивне величине стања; фундаменталне једначине хемиjске термодинамике; хемијски потенцијал ; Равнотежа и стабилност система; Моноваријанта равнотежа; Теорија фазних дијаграма ; Одабрани дијаграми стања једнокомпонентних система, полиморфизам, тиксотропија ; Типови фазних дијаграма двокомпонентних система и праћење тока кристализације у конкретним примерима фазних дијаграма двокомпонентних система (системи са хемијским једињењем које се топи конгруентно и које се топи инконгруентно; системи са компонентама потпуно растворљивим у течном и у чврстом стању; системи са ограниченом растворљивошћу у чврстој и у течној фази), ; Типови фазних дијаграма трокомпонентних система и праћење тока кристализације у конкретним примерима фазних дијаграма трокомпонентних система (системи са хемијским једињењем које се топи конгруенто и које се топи инконгруетно) ; Термодинамика површина и међу површина; Феномени на граници фаза као последица анизотропије површинског напона и закривљености површине, ; Фазне трансформације (нуклеација) ;
  Садржај практичне наставерачунске вежбе
  Литература
  1. М. Стевановић, „Хетерогена равнотежа, Основе дијаграма стања“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
  2. A. M. Alper, „Phase Diagrams, Materials Science and Technology“, Academic Press, New York and London, 1970.
  3. R. A. Swalin, Thermodynamic of Solids, Ed. J.E. Burke, B. Chalmers, J.A. Krumhansl, Wiley-Interscience, John Wiley and Sons, N.York-London-Toronto, 1972.
  4. B.S. Bokstein, M.I. Мendelev, D.J. Srolovitz, Thermodynamics and kinetics in materials Science, Oxford University Press, 2005.
  5. Материјал са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари