Навигација

14ИГИ33 - Дизајн графичких производа

Спецификација предмета
НазивДизајн графичких производа
Акроним14ИГИ33
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним појмовима из историје ликовне уметности и графичког дизајна. Упознавање са основним појмовима из теорије облика, боје и типографије. Упознавање са елементима визуелног идентитета компанија. Упознавање са принципима обликовања књига, дневних новина, илустрованих часописа, пропагандних материјала и других редовних и повремених публикација.
  Исходи учења (стечена знања)Студент влада основним појмовима из ликовно-графичке културе. Студент је упознат са типографским појмовима и правилном применом појединих фамилија фонтова. Студент је оспособљен да ликовно-графички обликује различите графичке производе. Студент познаје елементе визуелног идентитета компаније и оспособљен је да дефинише садржај књиге графичких стандарда.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреглед историје праваца у ликовној уметности. Преглед историје графичког дизајна. Теорија облика. Теорија боје. Основи типографије. Елементи визуелног идентитета компаније. Књига графичких стандарда. Обликовање дневних новина. Обликовање илустрованог часописа. Обликовање повремених публикација. Обликовање пропагандних материјала.
  Садржај практичне наставеИзрада графичких радова. Израда књиге графичких стандарда.
  Литература
  1. Љубица Миловић, Предраг Живковић, Дизајн графичких производа, Интерна скрипта Катедре за ГИ, ТМФ, Београд, 2013
  2. Енциклопедија ликовних уметности, Југословенски лексикографски завод, Загреб 1966.
  3. H.W. Janson, Историја уметности, Издавачки завод „Југославија“, Београд 1965
  4. Лазар Трифуновић, Галерија европских мајстора, Издавачки завод „Југославија“, Београд 1965.
  5. Фрањо Месарош, Типографски приручник, Графички образовни центар, Загреб, 1985
  6. Раде Николић, Мали речник писма и типографије, ИГПП Нова просвета Д.Д, Београд, 1996просвета Д.Д, Београд, 1996
  7. Драган Марковић, Драган Цветковић, Зона Костић, Александар Тасић, Основи графичког дизајна, Практикум, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања. Практичан рад на изради графичких радова.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава40Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари5