Навигација

14ДИЗ9 - Принципи физичких и хемијских поступака третмана вода

Спецификација предмета
НазивПринципи физичких и хемијских поступака третмана вода
Акроним14ДИЗ9
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје теоријске законитости различитих физичко-хемијских процеса са аспекта њихове примене у технологији воде, што ће омогућити да разумеју и самостално конципирају системе за обраду воде за конкретну намену. Током предавања студенти ће активно учествовати у анализи конвенционалних и савремених физичко-хемијских поступака припреме воде за пиће и примену у индустрији, а део савремених поступака ће студенти обрадити кроз израду семинарског рада, обрадом литературних података.
   Исходи учења (стечена знања)Успешним савладавањем овог предмета студент ће моћи самостално или у тиму да ради на решавању проблема физичко-хемијске обраде вода.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет садржи теоријске основе и практичне аспекте физичко-хемијских процеса који су укључени у припрему воде за пиће и воде за потребе индустрије. Поред процеса који су саставни део претходне припреме воде, разматрају се детаљно и процеси који спадају у домен завршне припреме воде за поједине индустријске намене (вода за хлађење, вода за напајање парних котлова, вода за потребе фармацеутске индустрије и друго). У току курса студенти раде домаће задатке и израђују семинарски рад на основу прегледа литературе о савременим поступцима обраде вода.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. С. Гаћеша, М.Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југословенско удружење пивара, Београд, 1994.
   2. Дегремон – Техника пречишћавања вода (превод), Грађевинска књига, Београд, 1976.
   3. В.Кораћ, Технологија воде за потребе индустрије, Удружење за технологију воде, Београд, 1985.
   4. M. L. Davis, Water and Wastewater Engineering - Design Principles and Practice, The McGraw-Hill Companies, Inc. New York, 2010.
   5. J.C.Crittenden, R.R.Trussell, D.W.Hand, K.J.Howe, G.Tchobanoglous, Water Treatment: Principles and Design, John Wiley & Sons. Inc. 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања, дискусију домаћих задатака, израду и презентацију семинарског рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30