Навигација

14Д139 - Квантификација визуелних информација

Спецификација предмета
НазивКвантификација визуелних информација
Акроним14Д139
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са методама за квантификацију визуелних информација и да стечена знања примене на коришћење неког од програма за анализу слике. Осим тога студенти ће по похађању курса моћи да одаберу адекватну технику снимања узорака како би омогућили примену анализе података.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да из визуелне информације извуку квантификовану инромацију која даље може да се анализира, (ii) овладали основним знањима везаним за настајање слике, њену обраду и анализу информација које се добијају на основу примене алата за анализу слике, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за јасно презентовање резултата и метода истраживања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет се састоји из неколико целина које дају увид у технике анализе визуелних информација и у основне поставке које ту анализу омогућавају. Тематске целине обухватају: ; 1. Историјат визуелног посматрања узорака, типови микроскопа и слика које се добијају њиховим коришћењем и историјски преглед анализе визуелних информација. ; 2. Основна знања о формирању слике коришћењем дигиталних камера и уређаја за чување визуелних информација са посебнин освртом на квалитет слике. ; 3. Основне поставке математичке морфологије и трансформација које се користе у обради слике. ; 4. Примена дигиталних филтара на анализу слике, издвајање граница објеката. Трансформације објеката и њихова ограничења. ; 5. Препознавање објеката карактеристичних за дефинисање структуре материјала као што су зрна, поре, влакна. ; 6. Дефинисање карактеристика објеката који карактеришу структуру. Препознавање сложенијих структура на сликама и методе за анализу морфолошких параметара објеката коришћењем алата за анализу слике и математичко-статистичке анализе. ; 7. Приказ поступака карактерисања структуре коришћењем алата за анализу слике и дискусија предложених алгоритама. ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Јасмина Достанић, Марија Димитријевић, Радмила Јанчић Heinemann, Татјана Волков Хусовић Примена анализе слике у карактеризацији материјала, Савез инжењера металургије, Београд 2009, ИСБН 978-86-87183-05-6
  2. Радмила Јанчић Heinemann, Квантификација визуелних информација, Белешке са предавања, Београд 2013.
  3. Image Processing Edited by Yung-Sheng Chen, ISBN 978-953-307-026-1, Hard cover, 516 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 01, 2009 under CC BY-NC-SA 3.0 license
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања са визуелним демонстрацијама, студијски истраживачки рад, консултације, семинарски рад (СР)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20