Навигација

14Д121 - Анализа трагова специфичних загађујућих материја

Спецификација предмета
НазивАнализа трагова специфичних загађујућих материја
Акроним14Д121
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент овлада потребним знањем и вештином да реше конкретан аналитички проблем. Анализа трагова неког једињења у реалним узорцима је комплексан аналитички проблем па студент мора да овлада техникама узимања узорка, припреме, предконцентрисања и одређивања aналита погодном аналитичком техноком.
  Исходи учења (стечена знања)У току израде семинарског рада студент развија вештину да одабере погодну методу, овлада експерименталном техником њене примене и опише решење проблема до кога је дошао. Такође, кроз јавну презентацију семинарског рада студент развија способност да дефинише проблем, презентује решење и критчки вреднује резултате свог научног рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеАнализа неког једињења или сродне групе једињења у реалним узорцима обухвата правилно узимање узорка, припрему узорка, предконцентрисање и одређивање погодном аналитичком методом. Цео поступак зависи од врсте узорка и природе аналита, па овај предмет треба да помогне студентима да, кроз консултације са наставником, реши конкретан проблем везан за израду докторског рада. Семинарски рад са темом коју студент у сарадњи са ментором одабере, треба да садржи: критеријум за избор поступка за анализу, правилно узимање узорка и избор методе за предконцентрисање и уклањање сметњи, избор аналитичке методе и њену експерименталну примену, конкретне резултате и критички осврт на њихову тачност и поузданост.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. M. Radojević i V.N. Bashkin, Practical Environmental Analysis, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
  2. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Fundamentals of analytical chemistry, 6th edition, Saunders College Publishing, 1992.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  2
  Методе извођења наставеПредавања и семинари студената са темом везаном за проблематику докторске тезе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40