Навигација

14Д111 - Метал, угљенични и керамички композити

Спецификација предмета
НазивМетал, угљенични и керамички композити
Акроним14Д111
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУсвојити знања о синтези, процесирању и својствима влакана која се користе као ојачања у композитима са металном и керамичком матрицом као и карбон/графит композита. Приказати везивање и својства међуфазе композита. Студент се на основи предавања и сопствених истраживања оспособљава за избор матрице за одговарајуће ојачање и сагледава технике процесирања које су специфичне за композите са металном, керамичком матрицом као и за карбон/графит композите.
   Исходи учења (стечена знања)На крају курса студент је у могућности да сагледа корелацију између процеса припреме, добијене структуре и остварених својстава композитних материјала. Такође студент развија и способност критичког размишљања и тражења решења за одређени проблем и презентације у писаној и усменој форми добијених закључака и метода које је при томе користио.и структурирање полимерних материјала. Разумевање методологије симулације поступака прераде полимера. Студенти стичу сазнања која их оспособљавају за рад у реалним условима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеНа крају курса студент је у могућности да сагледа корелацију између процеса припреме, добијене структуре и остварених својстава композитних материјала. Такође студент развија и способност критичког размишљања и тражења решења за одређени проблем и презентације у писаној и усменој форми добијених закључака и метода које је при томе користио.
   Садржај практичне наставе;
   Литература
   1. Р.Јанчић Хајнеман, белешке са предавања, CD ТМФ, 2013.
   2. Ceramic Matrix Composites K.K. Chawla Springer; 2 edition (January 31, 2003) ISBN-10: 1402072627 ISBN-13: 978-1402072628
   3. Metal Matrix Composites Nikhilesh Chawla, Krishan Chawla, Springer; 1 edition (September 28, 2005) ISBN-10: 0387233067 ISBN-13: 978-0387233062
   4. Carbon Fibers and Their Composites Peter Morgan CRC (May 20, 2005) ISBN-10: 0824709837 ISBN-13: 978-0824709839
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања са презентацијама и рачунским задацима и семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50