Навигација

14Д019 - Технологија припреме воде

Спецификација предмета
НазивТехнологија припреме воде
Акроним14Д019
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са применом најсавременијих техника које се користе у припреми воде за њене многобројне намене, ослањајући се на већ стечена знања током основних и мастер академскох студија, односно специфичних физичко-хемијских и биолошких процеса, посебно савремених сепарационих техника. Студенти ће бити оспособљени за самостални научно-истраживачки рад, уз потпуно упознавање са савременом привредном праксом у овој области.
  Исходи учења (стечена знања)Студентима су усвојили проширена теоријска и практична знања о управљању водним ресурсима, посебно о физичко-хемијским и биолошким процесима у припреми воде, као и инжењерску свест о обавезујућој, неопходној потреби за значајном уштедом воде кроз увођење нових напреднијих технологија, односно значајно унапређење постојећих кроз поновну употребу и рециркулацију воде.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са напредним техникама припреме вода. Током курса студенти добијају теоријске основе уз рачунске пример и посебно се упознају са савременим решењима у привредној пракси. Тежиште курса је на самосталном научно-истраживачком студијском раду студената у области напредних физичко-хемијских и биолошких процеса припреме воде.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. J. Crittenden et al, Water Treatment: Principles and Design, MWH, John Wiley&Sons, (2005)
  2. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processes Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  3. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  4. S. Lin, Water and Wastewater Calculation Manual, McGraw-Hill, (2001)
  5. Б Далмација et al, Савремене методе у припреми воде за пиће, ПМФ Нови Сад, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунске примере и посебно, посете привредним и индустријским погонима уз практичну наставу и самостални истраживачки рад студената
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава5Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50