Навигација

14Д004 - Електрохемијско добијање полимерних и биокерамичких превлака

Спецификација предмета
НазивЕлектрохемијско добијање полимерних и биокерамичких превлака
Акроним14Д004
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање теоријског знања неопходног за разумевање механизма електрофоретског таложења полимерних превлака, односно електрофоретског таложења биокерамичких превлака на металним супстратима, електрохемијске синтезе полимерних и биокерамичких материјала, као и упознавање са савременим методама карактеризације полимерних и биокерамичких материјала. Такође, циљ предмета је да научи студента да погодним избором електрохемијских параметара може да дизајнира жељене карактеристике материјала за различите примене. Од посебног интереса је примена овако добијених материјала у инжењерству ткива и биомедицини, као имплантата меких и коштаних ткива, због низа предности које електрохемијски поступци добијања пружају .
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају проблеме, осмисле и конципцирају решења процеса формирања полимерних и биокерамичких превлака електрохемијским путем, (ii) овладали експерименталним техникама које се користе за формирање и карактерисање електрохемијски добијених полимерних и биокерамичких превлака, (iii) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Електрофоретско таложење полимерних и биокерамичких превлака на металним супстратима ; • Електрохемијска синтеза полимерних и биокерамичких превлака и одређивање оптималних параметара синтезе ; • Електрохемијске карактеристике полимерних и биокерамичких превлака ; • Понашање полимерних и биокерамичких превлака у корозионим агенсима ; • Савремене методе карактерисања полимерних и биокерамичких превлака ;
  Садржај практичне наставеЕкспериментални задатак: осмишљавање експерименталне технике и плана експеримента, избор параметара процеса синтезе/таложења и обрада резултата ;
  Литература
  1. Z.W.Wicks, Jr., F.N.Jones, S.Peter Pappas, Organic Coatings Science and Technology, 2nd ed., Wiley-Interscience, New York, 1999.
  2. В.Мишковић-Станковић, Органске заштитне превлаке, Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије (СИТЗАМС), Београд, 2001.
  3. В.Мишковић-Станковић и други, Неметалне превлаке – одабрана поглавља - практикум, интерни материјал, 2012.
  4. W.Machu, Handbook of Electropainting Technology, Electrochemical Publications Ltd., London, 1978.
  5. Jason A. Burdick, Robert L. Mauck, Biomaterials for Tissue Engineering Applications: A Review of the Past and Future Trends, Springer, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, експериментални задатак, дискусије везане за израду и обраду експерименталног задатка и семинарског рада и консултације ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава30Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20