Навигација

14ББИ216 - Хемија хетероцикличних једињења

Спецификација предмета
НазивХемија хетероцикличних једињења
Акроним14ББИ216
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОрганска хемија 1 и Органска хемија 2Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаУсвајање основних и виших знања из области добијања, реактивности и карактеризације хетероцикличних једињења, као и њиховог значаја за разне хемијске и биохемијске процесе.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да буду оспособљени за одређивање и познавање механизама хемијских реакција хетероцикличних једињења, као и познавања реакција и метода за њихово комплетно дефинисање. Такође, студенти треба да буду оспособљени за карактеризацију, као и фармацеутску и индустријску примену хетероцикличних једињења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредавања обухватају теоријске основе проучавања механизама органских реакција хетероцикличних једињења, као и низа метода за њихово добијање. У овом делу посебно се истиче проучавање механизама електрофилне ароматске супституције, као и реакција циклизације, нуклеофилне адиције и реакција отварања прстена код хетероцикличних једињења.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. С. Дрманић, "Хемија хетероцикличних једињења", ТМФ, Београд, 2012.
   2. A. R. Katritzky; A.F.Pozhazskii, Handbook of Heterocyclic Chemistry, Pergamon Press, Oxford, 2003.
   3. T. L. Gilchrist, Heterocyclic Chemistry, Longman, 1997.
   4. К.П.Ц.Волхард, Н.Е.Шор, Органска хемија, 4. издање, Дата Статус, Београд, 2004. год.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари