Navigation

проф. др Љубинка Рајаковић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 216

011/3370547
011/3303646
локал646
Научна областАналитичка хемија
Датум избора у звањеOctober 01, 2016

Библиографија

Радови у часописима

 1. Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Svetlana Štrbac, Zlatko Rakočević, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković, and LJubinka Rajaković, The antimicrobial efficiency of silver activated sorbents, APPLIED SURFACE SCIENCE, 357, 2015, pp. 819-831; 10.1016/j.apsusc.2015.09.032
 2. Branislava Jovanović, Vesna Vukašinović-Pešić, Đorđe Veljović, and LJubinka Rajaković, Low-cost arsenic removal from water using adsorbents – a comparative study, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 76, 2011, pp. 1437-1452; 10.2298/JSC101029122J

Менторство

Докторске академске студије

 • Антимикрoбнo дejствo пoвршински aктивирaних сoрбeнaтa мoдификoвaних joнимa мeтaлa, Маја Ђолић, 04.11.2016.

Основне академске студије

 • Анализа изабраних контролних параметара за оцену квалитета флашираних негазираних вода, Милица Јовић, 21.09.2012.
 • Анализа изабраних електроаналитичких величина за процену квалитета флашираних вода, Јелена Смиљанић, 21.09.2012.
 • Процена квалитета флашираних, негазираних вода на основу измерених вредности електроаналитичких параметара, Данила Војновић, 06.06.2012.

Основне студије

 • Анализа општих параметара квалитета флашираних негазираних вода, Теодора Милојевић, 09.02.2015.
 • Упоредна анализа метода за одређивање ацетилсалицилне киселине у фармацеутским препаратима, Александра Таковац, 09.05.2013.
 • Компаративна анализа контролних параметара за процену квалитета флашираних вода, Марко Рајчевић, 27.12.2010.
 • Анализа квалитета воде за припрему воћних сокова, Ана Огњановић, 10.11.2008.
 • Испитивање уклањања арсена(III) и арсена(V) из воде помоћу јоноизмењивачких смола, Валентина Мандић, 28.10.2008.
 • Анализа арсена у систему за припрему воде за пиће, Борис Новаковић, 26.03.2007.
 • Преглед метода за одређивање арсена у угљу, Милица Мирковић, 13.10.2006.
 • Анализа контролних параметара за оцену квалитета флашираних негазираних вода, Наташа Старовић, 30.06.2006.
 • Карактеризација процесне воде у фабрикама картона методом јонске хроматографије иц, Невена Хаџић, 30.11.2005.
 • Анализа квалитета воде обрађене полиелектролитима за секундарну коагулацију, Наталија Павловић, 16.05.2005.
 • Анализа садржаја имплантираног молибдена у титанборидној керамици, Бојана Сапунџић, 26.03.2004.
 • Компаративна анализа квалитета минералне воде са нових изворишта у хомољском крају, Војислав Јовановић, 05.09.2002.
 • Анализа репрезантативних јона метала натријума,калијума,калцијума,магнезијума и олова у минералним водама, Ана Комановић, 29.06.2001.
 • Израда и карактеризација хемисорпционе хартије, Драгана Нешковић, 06.03.2001.
 • Утицај квалитета воде на процес корозије у систему вода-пара у термоенергетским постројењима, Зорана Науновић, 30.05.2000.