Навигација

ТЕТ216 - Програмирање

Спецификација предмета
НазивПрограмирање
АкронимТЕТ216
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
    Условљност другим предметомМатематика 1, Основи примене рачунараОблик условљености
    Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студент савлада основне принципе програмирања, програмских језика и нумеричких метода кроз самосталан рад на рачунарском систему и тиме се оспособи за примену ових знања у наредним курсевима, као и у својој будућој инжењерској пракси.
    Исходи учења (стечена знања)Способност постављања инжењерских проблема на алгоритамски начин и њихово решавање коришћењем рачунарских система уз употребу нумеричких метода.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеПрограмирање, ФОРТРАН (семантика, типови података, константе, имена, променљиве, оператори, изрази, унутрашње функције, наредбе за доделу вредности, декларационе наредбе, контролне наредбе, улазно-излазне наредбе, програмске целине), МАТЛАБ (семантика, типови података, константе, имена, променљиве, оператори, изрази, унутрашње функције, наредбе за доделу вредности, контролне наредбе, улазно-излазне наредбе, унутрашњи алати и нумеричке методе, скрипт досијеи), Нумеричке методе (алгоритми имтерполационих формула, алгоритми правила за интеграцију, алгоритми нумеричких метода метода за решавање система линеарних једначина, нелинеарних једначина обичних диференцијалних једначина и корелацију)
    Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе увежбавају се елементи програмирања, а затим се на рачунарском систему креирају програми за решавање конкретних инжењерских проблема при чему се користе општа знања стечена у теоријској настави.
    Литература
    1. Грозданић Д.К., Програмирање, ТМФ, Београд 2004.
    2. Гилат А., Увод у Матлаб 7 са примерима, Микро књига, Београд 2005.
    3. Грозданић Д.К., Нумеричке методе, Академска мисао, Београд 2008.
    4. Грозданић Д.К., Програмирање - Тест, ТМФ, Београд 2013.
    5. Грозданић Д.К., Програмирање - Збирка решених испитних задатака, Грађевинска књига, Београд 2008,
    6. Chapra,S.C., Canale,R., Introduction to Computing for Engineers, McGraw-Hill, New York 1994.
    7. Chapra,S.C., Canale,R., Numerical Methods for Engineers: With Software and Programming Applications, McGraw-Hill, New York 2001.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    202
    Методе извођења наставеПредавања (2 часа недељно) Вежбе на рачунару (2 часа недељно)
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит30
    Практична настава50Усмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми20
    Семинари