Навигација

ТЕТ211 - Предење

Спецификација предмета
НазивПредење
АкронимТЕТ211
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање основним и савременим знањима из области производње ; линеарних влакнастих структура, као и упознавање са специфичностима структуре пређа у зависности од примењених технолошких операција. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу опширна знања о различитим технологијама израде и општа знања о структури и својствима пређа. Студенти се оспособљавају за пројектовање пређа задатих својстава (финоћа, упредање) као и за пројектовање технолошких параметара производње пређа задатих својстава.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет обухвата основне параметре структуре и карактеристике различитих влакнастих линеарних структура. Разматрају се основни принципи рада, функционални елементи и механизми различитих типова машина у оквиру четири у пракси најзаступљенија система предења кратких влакана. Описани су принципи неконвенционалних технолошких поступака израде различитих пређа уз анализу специфичности структуре оваквих „специјалних“ пређа.
  Садржај практичне наставеИзрачунавање технолошких параметара машина у оквиру различитих система предења. ; Одређивање основних параметара линеарних текстилних структура. ;
  Литература
  1. С.Милосављевић, Предење, ТМФ, Београд, 1990
  2. С.Милосављевић, Предење, лабораторијски практикум, ТМФ, Београд, 1983.
  3. С.Милосављевић, Т. Тадић, С. Станковић, Књига о предењу и пређама, ТМФ и часопис “Текстилна Индустрија”, Београд, 2000.
  4. P.R. Lord, Handbook of Yarn Production, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставепредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит80
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари