Навигација

МЗФ - Феномени преноса

Спецификација предмета
НазивФеномени преноса
АкронимМЗФ
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУ оквиру овог предмета студентима се Феномени преноса представљају као јединствена наука. Циљ предмета је да студент, пошто је овладао основним феноменима преноса у оквиру предмета Механичке операције, Топотне операције и Операције преноса масе на основним академским студијама, сагледа јединствен приступ преносима количине кретања, топлоте и масе. Циљ је увођење јединствених величина сва три преноса чијом се анализом конципирају и одговарајуће аналогије преноса.
  Исходи учења (стечена знања)Студент сагледава феномене преноса као кохерентну науку базирану на заједничким механизмима преноса. Студент стиче аналитичност, тј. учи да повезује сличне појаве и феномене у заједничке зависности које олакшавају даљи рад у сродним областима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови феномена преноса: концентрација величине која се преноси, сопствени и проточни флукс; Методе испитивања феномена преноса; Општи диференцијални биланс; Механизми преноса и режими струјања ; ПРЕНОС У СОПСТВЕНОМ ПОЉУ; Ламинарно струјање, Провођење топлоте; Молекулска дифузија; Стационаран пренос (једнодимензиони, дводимензиони); Нестационаран пренос ; КОНВЕКТИВНИ ПРЕНОС: Гранични слој (континуалан и дисконтинуалан), Брзина конвективног преноса, Релативна брзина прелаза. Струјање између паралелних плоча, Струјање кроз цев, Струјање кроз порозни слој; Опструјавање. Аналогије преноса количине кретања, топлоте и масе ; МЕЂУФАЗНИ ПРЕНОС ;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе
  Литература
  1. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Феномени преноса-струјање, топлота, дифузија, ТМФ, Београд, 2006
  2. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Пјановић Р., Феномени преноса-задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2006
  3. Вулићевић Д., Приручник за технолошке операције-дијаграми, номограми, табеле, Београд, ТМФ
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари