Навигација

МИМПЕ - Полимери у електроници

Спецификација предмета
НазивПолимери у електроници
АкронимМИМПЕ
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаС обзиром на изузетно брз развој микроелектронике и наноелектронике и захтеве који се пред њу постављају, потреба за новим и перспективним материјалима расте из дана у дан, а полимери ту заузимају значајно место. ; ;
   Исходи учења (стечена знања)Студент упознат са могућностима примене органских материјала у наноелектроници, способан за њихово проучавање и синтезу.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУВОД – поређење органских и класичних полупроводника; зонска структура органских полупроводника. ; ОСНОВНИ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТА НАЕЛЕКТРИСАЊА - елекронски трансфер (‘hopping’); модели покретљивости наелектрисања; утицај релевантних параметара покретљивости (температура, врсте и расподела дефеката, примењени спољашњи напони); контактне појаве у направама на бази полимера. ; ДИЗАЈН, СИНТЕЗА, ПЕРФОРМАНСЕ ОРГАНСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКА – n и p – тип (полимери разних материјала и поређење њихових особина); органски диелектрици (са применом у танким филмовима) и поређење са неорганским диелектрицима. ; ДОБИЈАЊЕ ТАНКИХ ФИЛМОВА – вакуумско напаравање, литографија, штампање. ; ПРИМЕНЕ – LED (Light – emitting diodes); оптоелектронске направе (сензори итд.); пиезоелектричка и пироелектричка својства; примене у интегрисаној технологији (отпорници, фотоотпорници); TFT (Thin – Film – Transistors) и примена на равне екране; примена код савитљивих екрана (e – papers) и других направа где је савитљивост пожељна; хемијски сензори; промена у додатним уређајима за радио – феквентну идентификацију. ; ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Organic Field – Effect Transisters – Zhenan Bao, Jason Lockvin, CRC Press, Taylor & Francis Group, May 2007.
   2. Electronics Applications of Polimers – Rapra Review Report – vol.10, No. 12, Report 120 (2000) – by Dr M.T. Goosey, Shipley Ronab.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   300
   Методе извођења наставеПредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит40
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари