Навигација

МИМФ14 - Очвршћавање материјала

Спецификација предмета
НазивОчвршћавање материјала
АкронимМИМФ14
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет је конципиран тако да омогућава стицање фундаменталних знања из области очвршћавања метала. У оквиру овог курса изучаваће се механизам нуклеације и раста, као и математичка анализа промена које се дешавају на граници чврсто/течно, при различитим условима очвршћавања.
  Исходи учења (стечена знања)Стицањем фундаменталних знања из области очвршћавања метала студенти ће моћи да разумеју комплексне промене које се дешавају у току очвршћавања. С једне стране, разумевање механизма нуклеације и раста, а са друге стране, познавање математичке анализе промена које се дешавају на граници чврсто/течно, омогући ће студентима пројектовање прецизно дефинисаних микроструктура очвршћавања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ оквиру овог предмета изучаваће се: ; Нуклеација. Фацетиране и нефацетиране структуре. Једнофазни раст. Раст контролисан дифузијом. Дендритни раст. Математичка анализа дендритног раста. Вишефазни раст. Механизам раста двофазних еутектикуна. Анализа ефекта капиларности. Дефинисање еутектичког међуфазног растојања. Конкурентан раст дендрита и еутектикума. Перитектички раст. Теорија трансфера топлоте. Сегрегација. Микросегрегација. Макросегрегација. Гасови у металу. Брзо очвршћавање. Нуклеација и подхлађење. Брзо очвршћавање и микроструктура. Морфолошка стабилност и брзина раст. Теорија брзог очвршћавања и предвиђање структуре. Очвршћавање при заваривању и ласерској обради. Очвршћавање и структура ливених челика. Очвршћавање и структура гвожђа. Очвршћавање и структура ливених алуминијумских легура. Уситњавање структуре. Модификација. Инокулација. ; ; ;
  Садржај практичне наставеПрактична настава из области обрађених у току теоријског дела наставе.
  Литература
  1. М. Филиповић, Основи очвршћавања метала, СИМС, Београд, 2008.
  2. W.Kurz, D.J.Ficher, Fundamental of solidification, Trans. Tech. SA, Switherland, 1984.
  3. I. Minkoff, Solidification and cast structure, John Wiley and Sons, Chichester, 1986.
  4. C.Flemings, Solidification Processing, Mc Graw-Hill, New York, 1974.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеТеоријска настава, практична настава, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10