Навигација

МХКК1 - Управљање квалитетом

Спецификација предмета
НазивУправљање квалитетом
АкронимМХКК1
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа се знања из области хемије и технологије унапреде принципима управљања квалитетом и прошире системом унапређења укупног живљења. Савладавање и обогаћивање основних знања која су предуслов креативног и организованог унапређења квалитета производа и услуга кроз сферу тржишта, економије и културе.
  Исходи учења (стечена знања)Стечена знања и вештине из области управљања квалитетом и способност утицања на квалитет и организованост тржишта, економије и културе у пословном окружењу. Способност примене светских, европских и домаћих закона, правилника и стандарда у области контроле квалитета.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСистем управљања квалитетом. Развој система управљања квалитетом (Quality Management System, QMS) од мерења параметара квалитета (M) преко контроле квалитета (Quality Control, QC), обезбеђивања квалитета (Quality Assurance, QA), управљања квалитетом (Quality Manegement, QM) до тоталног управљања квалитетом (Total Quality Management, TQM). Припреме за успостављање QMS. Модели система управљања квалитетом. Стандарди ISO. Квалитет животне и радне средине (Environmental Management System, EMS). Интегрисани приступ QMS и EMS. Управљање квалитетом у стручном образовању. Управљање квалитетом у процесној индустрији.
  Садржај практичне наставеПример израде приручника квалитета. Примери израде процедура. Примери израде записа. Примери израде упутстава. Примери израде планова квалитета. Примери управљања и контроле квалитета у процесној индустрији.
  Литература
  1. • Gogue, J. M., Управљање квалитетом, Пословна политика, Београд, 1995.
  2. • М. Јовановић, Инжењерско управљање у процесној индустрији – Основи индустријског хемијског инжењерства, СХТС, Београд, 2002.
  3. • Далмација, Б., Контрола квалитета вода у оквиру управљања квалитетом, ПМФ, Нови Сад, 2000.
  4. • SCS ISO/IEC 17025:2006, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање, Завод за стандардизацију, Београд, 2006.
  5. • ISO 9000:2000 - Системи менаџмента квалитетом - Основе и речник; ISO 9001:2000 - Захтеви; ISO 9004:2000 - Упутство за унапређење, ISO 19011:2001 - Упутство за проверавање система менаџмента квалитетом и система менаџмента животном средином.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања (PPT презентацијe), тест (један), домаћи задатак(један).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20