Навигација

МБИП5 - Амбалажни материјали

Спецификација предмета
НазивАмбалажни материјали
АкронимМБИП5
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања о примени класичних и савремених амбалажних материјала са аспекта структуре, својстава, прераде и функционалних карактеристика при изради амбалаже за производе биотехнологије.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студента да критички анализира избор амбалажног материјала и процеса израде амбалаже на основу специфичних захтева паковања биотехнолошких производа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• УВОД: Појам и дефинисање амбалажних материјала и амбалаже; Функције ...; Подела ... ; • МЕТАЛНА АМБАЛАЖА: Метални материјали и својства; метални амбалажни материјали;...; класификација и примена ...; ...; корозија; интеракција металне амбалаже и садржаја. • СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА: Врсте стакла; својства стакла; ...; интеракција ...; • ПОЛИМЕРНА АМБАЛАЖА: Структура и својства полимерних материјала; својства и прерада ...; ...; интеракција полимерне амбалаже и садржаја; биоразградиви полимерни материјали; јестива полимерна амбалажа. ; • ПАПИРНА, КАРТОНСКА АМБАЛАЖА: Папир, лепенка и картон; својства и подела папира и картона; амбалажни папир; врсте папирне амбалаже; врсте амбалаже од валовитог картона; ...; • ВИШЕСЛОЈНА АМБАЛАЖА: Врсте амбалажних материјала слојевите структуре-ламинати; поступци производње ...; помоћни материјали-...; баријерна својства ..., ...; интеракција вишеслојне амбалаже и садржаја; примена амбалаже израђене од баријерних и високобаријерних материјала ; • ДРВЕНА АМБАЛАЖА: Својства дрвета; врсте дрвета за израду амбалаже; облици дрвене амбалаже; ...; • МЕТОДЕ ПАКОВАЊА: Вакумско паковање; топло паковање и паковање под стерилним условима; пастеризација ... амбалаже; • НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПАКОВАЊУ: Активно и интелигентно паковање; паковање у контролисаној и модификованој атмосфери; јестиви филмови / премази...; • ПРЕГЛЕД СТАНДАРДА у вези са основним захтевима које амбалажа мора да испуњава да би се стављала у промет; ознаке у амбалажи-..., баркод.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Р. Јанчић-Хајнеман, Р. Алексић, САВРЕМЕНИ АМБАЛАЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, Белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013.;
  2. 2. A. Emblem, H.Emblem, PACKAGING TECHNOLOGY-FUNDAMENTALS, MATERIALS AND PROCESSES, Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2012, ISBN 978-1-84569-665-8
  3. 3. R.Coles, D. MCDowell, M.J. Kirwan, FOOD PACKAGING TECHNOLOGY, Blackwell Publishing, CRC Press, London, 2003, ISBN 1–84127–221–3
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања са ПП презентацијама са рачунским примерима и видео анимацијама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10