Навигација

14МТЕТ217 - Одрживи развој

Спецификација предмета
НазивОдрживи развој
Акроним14МТЕТ217
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомИнжењерска економијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУсвајање и примена концепта и принципа одрживог развоја, усклађивање технолошке промене у Србији са еколошким принципима и начелима социјалне равнотеже. Одрживост савремене економске структуре са процесима који су економски, социјално и еколошки усклађени и међугенерацијски прихватљиви. Одрживи развој, као одговор на економске и технолошке изазове за животну средину и природне ресурсе.. Реализација стратегија одрживог развоја ЕУ и Србије - политике, мере и закона, са циљем да се макроеконмски, социјални и еколошки циљеви остваривују у складу са могућим, на науци заснованим, демократски усвојеним принципима и решењима
  Исходи учења (стечена знања)Аналитичке компетенције студената да расуђују о неопходном усклађивању развојних токова и циљева у свим економским, друштвеним и техничким димензијама. Проблеми одрживости тичу се еколошких последица као и употребе (господарења) обновљивим и необновљивим ресурсима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОдрживи развој - еволуција концепта, oсновни принципи и појам интергенерацијске правде. Три стуба и три подручја одрживог развоја: економија заснована на знању, уравнотежен социјални систем, заштита ресурса и животне средине Технолошке промене, светско тржиште, глобализација и одрживи развој. Обновљиви и необновљиви ресурси, одржива производња и потрошња у индустрији, саобраћају, пољопривреди… Концепт одрживог развоја у Србији: Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије - основни елементи, циљеви и могућности реализацијe - локална, национална, европска и глобална димензија
  Садржај практичне наставеАнализа садржаја текстова и докумената одрживог развоја у Србији. Калкулација екстреналија – садашње и будуће цене ресурса . Анализа енергетске и материјалне ефикасности. Животни циклус производа. Анализа примера одрживе производње и потрошње у Србији и свету. Примери добре индустријске праксе у складу са принципима одрживог развоја.
  Литература
  1. Петар Ђукић, Одрживи развој - утопија или шанса за Србију, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд 2011, стр. 321
  2. Петар Ђукић, Миле Павловски, Екологија и друштво део 3. Екологија као економска шанса, (стр. 75-115); и 4. део Екологија и енергетика (117-158), Екоцентар, Beograd 1999.
  3. Самјуелсон П. А, Нордхаус, Економија XVIII издање, МАТЕ, д.о.о. Београд 2009, одабрана поглавља, стр. 3-17, 555-597
  4. Д. Радојевић (ред.) Одрживи развој – наша заједничка будућност: Национална стратегија одрживог развоја, , Влада Републике Србије, . Министарство ѕа науку и технолошки развој, Београд 2009. стр. 68-97; 140 –192
  5. Божо Драшковић (ред.) Економски аспекти еколошке политике, Институт економских наука, Београд 2013. одабрана поглавља
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, радионице, дискусија, интерактивна настава (презентација и дискусија семинарских радова, анализа садржаја докумената и домаћих задатака студената)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари