Навигација

14ММИ18 - Брза израда прототипова и примена рачунарских техника у ливарству

Спецификација предмета
НазивБрза израда прототипова и примена рачунарских техника у ливарству
Акроним14ММИ18
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је информисање и упознавање студента са најновијим достигнућима и правцима развоја у овој области , а посебно са применом технике брзе израде прототипова (РП) и ЦАЕ техника у виртуелној производњи одливака и изради алата.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће знати на ком степену развоја је савремена ливачка технологија и који су будући правци развоја, а посебно са аспекта примене и значаја компјутерских симулација, као и са аспекта чистије производње и заштите животне средине, уз што рационалније коришћење енергетских ресурса.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• технолошки ток материјала и енергије са класификацијом опреме и поступака ; • веза са другим технологијама и општи утицај на животну средину зависно од врсте употрбљеног технолошког поступка ; • процена исплативости одређене производње са аспекта потребних сировина, енергије, кадрова , технолошке опреме и заштите људи и околине ; • специјалне технике израде одливака од специјалних материјала-суперлегура , композитних материјала и реактивних метала ; • брза израда прототипова ; • примена ЦАЕ техника у симулацијама ливачких процеса и дизајнирању алата ; ; рачунске вежбе, посета ливници прецизног лива, рад са компјутерском графиком, демо презентације примене ЦАЕ теника у ливарству ;
  Садржај практичне наставерачунске вежбе, посета ливници прецизног лива, рад са компјутерском графиком, демо презентације примене ЦАЕ теника у ливарству
  Литература
  1. C. T. Sims, W. C. Hagel, "The Superalloys", John Wiley & Sons, NY, 1972.
  2. С.Марковић, "Principles of Metalcasting", Научна књига, Београд, 1999.
  3. Демо софтверски пакети: MAGMA, PAM-CAST (ESI-Group), DELCAM, SOLID-CAST, EOS
  4. http://home. att. net/~castleisland/rp_int. Htm
  5. W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007 ;
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске, показне и компјутерске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20