Навигација

14ММИ12 - Пећи и опрема у металургији

Спецификација предмета
НазивПећи и опрема у металургији
Акроним14ММИ12
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања из области ватросталних материјала и пећних атмосфера. Упознавање са пројектовањем основних типова уређаја који се користе у металургији.
  Исходи учења (стечена знања)Праћење наставних садржаја на следећим курсевима : Основи пројектовања. Самосталан избор ватросталног материјала и пећне атмосфере прилагођен процесу и уређају. Самосталан избор основних параметара уређаја који се користе у металуршком инжењерству.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI ПЕЋИ, ЊИХОВИ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ. ; Историјски развој конструкције пећи. Класификација пећи и уредјаја у металургији. Елементи конструкције пећи. ; II ВАТРОСТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ; Дефиниција, особине и подела ватросталних материјала. Топлотехничке, хемијске и механичке особине ватросталних материјала. Подела, особине и употреба ватрсталних материјала на бази: алуминијум(III)-оксида, силицијум(IV)-диоксида, магнезита, хромита, угљеника и карбида, цирконски, ватрсотални метали. Топлотно изолациони материјали. ; III ПЕЋНЕ АТМОСФЕРЕ ; Основи пећних атмосфера. Подела, типови пећних атмосфера. Компоненте пећних атмосфера. Инертне компоненте атмосфера. Вакуум. Хемијски активне компоненте атмосфера. Основи избора пећних атмосфера. ; IV ПРИМЕРИ ПРОРАЧУНА ПЕЋИ, УРЕЂАЈА У МЕТАЛУРГИЈИ ; Енергетски уређаји: рекуператор са глатким цевима, каупер и димњак. Пећи за металуршку припрему: машина за синтеровање, ротациона пећ, флуо-солид реацтор. Шахтне пећи. Прорачун капацитета високе пећи. Прорачун капацитета куполне пећи. Пећи за топљење: електролучна пећ топа Еру, индукциона пећ. ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
  2. T.Volkov Husović, K.T.Raić, Metalurške peći, SIM, Beograd 2010
  3. З. Поповић, К.Раић, Пећне атмосфере, ТМФ, Београд 2007.
  4. W.Trinks, H.Mawihnnez, R.A.Shannon, J.Reed, R.Garvey, Industrial Furnaces, six ed., John Wiley & Sons, 2004.
  5. T.Volkov Husović, Vatrostalni materijali: svojstva i primena, TMF, Beograd, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставепредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари