Навигација

14ММИ03 - Увод у металургију

Спецификација предмета
НазивУвод у металургију
Акроним14ММИ03
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет обухвата области металургије које омогућавају да студенти упознају процесе и технолошке шеме за добијања гвожђа, челика и обојених метала из примарних и секундарних сировина. Предлегуре, процеси легирања, рафинације и обраде течног метала. Упознавање са процесима ливења, топле и хладне пластичне прераде и вишим степенима прераде метала. Валоризација отпада и међупродуката.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање технолошких шема добијања металних материјала, њихове прераде и рециклаже, као основе за разумевање технологија.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај и распрострањеност метала кроз историју. Стање и перспектива развоја производње, особине и применe железних и обојених метала (гвожђе, челици, алуминијум, магнезијум, бакар, никал, олово, цинк, антимон, калај, племенити, платински и ретки метали). ; Припрема руда и концентрата. Различити поступци добијања, рафинације и хомогенизације наведених метала (реакциона хемија, горива, троске, уклањање нечистоћа, дезоксидација, дегазација). Технолошке шеме и специфичности појединих процеса. ; Ливење у калупе и континуирано ливење (очвршћавање, феномени на додиру течно-чврсто, међулонац и кристализатор). ; Топла и хладна пластична прерада (поступци, механизми ојачавања, рекристализација у статичким и/или динамичким условима, брзина хлађења, фазне трансформације, квалитет површине). ; Виши степени прераде метала (захтевана чистоћа, превлаке, текстуре, магнетне и електричне особине, корозионо понашање итд.). ; Циклус рециклаже, отпади и међупродукти, одрживе технологије. Енергија и ресурси за производњу метала.
  Садржај практичне наставеЕксперименталне и рачунске вежбе, семинарски рад
  Литература
  1. H.Chandler, Metallurgy for Non-Metallurgist, ASM International, 1998, 298
  2. R.Vračar, Ž.Živković, Ekstraktivna metalurgija aluminijuma, Naučna knjiga, Beograd, 1993, 314.
  3. R.Vračar, Ekstraktivna metalurgija olova, Naučna knjiga, Beograd, 1995, 206.
  4. Ž.Kamberović, D.Sinadinović, M.Korać, Metalurgija zlata i srebra, SIMS, 2006, 160.
  5. N.Gaković, Lj.Nedeljković, Metalurgija čelika, skripta TMF Beograd, 1980.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20