Навигација

14МИМФ20 - Примена оксидних и неоксидних керамичких материјала

Спецификација предмета
НазивПримена оксидних и неоксидних керамичких материјала
Акроним14МИМФ20
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне знања о својствима и могућностима примене најзначајнијих оксидних и неоксидних керамичких материјала: алуминијум-оксида (алумине), цирконијум-оксида (цирконије), спинела, мулита, кордијерита, силицијум-карбида, силицијум-нитрида, бор-нитрида и др. ;
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања и вештине захваљујући којима ће моћи да пројектују нове и производе и примењују постојеће оксидне и неоксидне керамичке материјале. ; ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФизичко-хемијска својства, процесирање и области примене: алуминијум-оксида (алумине), цирконијум-оксида (цирконије), спинела, мулита, кордијерита, силицијум-карбида, силицијум-нитрида, бор-нитрида и др. ;
   Садржај практичне наставеПроцесирање (синтеза праха, компактирање, синтеровање) и карактеризација (одређивање фазног састава и микроструктуре) једног одабраног оксидног или неоксидног материјала. ;
   Литература
   1. М.Тецилазић-Стевановић, Основи технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1990.
   2. Љ.Костић-Гвозденовић, М.Тодоровић, Р.Петровић, Практикум из технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2000
   3. E. Ryshkewitch, Oxide ceramics – Physical Chemistry and Technology, Academic Press, New York and London, 1960.
   4. C. C. Barry, N.M. Grant, Ceramic Materials - Science and Engineering, Springer, Berlin, 2007.
   5. .
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања и лабораторијске вежбе.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари