Навигација

14МХФР - Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима

Спецификација предмета
НазивФазна равнотежа у вишекомпонентним системима
Акроним14МХФР
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа студенти овладају методама праћења технолошких операција у фазним дијаграмима вишекомпонентних система. Да се студенти упознају са законитостима фазне равнотеже и да добију неопходна знања за правилно коришћење фазних дијаграма дво- и трокомпонентних система.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о фазним трансформацијама и фазној равнотежи који се јављају у многим процесима Неорганске хемијске технологије. У склопу разматрања фазних дијаграма дво- и трокомпонентних система, на основу низа приступачних општих примера, омогућено је студентима неопходно знање о правилном коришћењу фазних дијаграма конкретних система од интереса за производњу и примену у Неорганској хемијској технологији. У оквиру самосталне израде задатка студенти разматрају услове фазне равнотеже у вишекомпонентним системима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставепринципи и услови равнотеже хетерогених система, ; критеријуми стабилности фазне равнотеже, ; равнотежа двокомпонентних фаза у додиру, системи пара–течност, ; равнотежа фаза чврсто–течно у двокомпонентним и трокомпонентним системима са примерима (изоморфни системи, системи са еутектикумом, перитектикумом, монотектикумом и синтектикумом) ; метастабилни фазни дијаграми са примерима (фазно раздавајање, немешљивост) ; ; ; ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Р. Нинковић, М. Тодоровић, Ј. Миладиновић, Д. Радовановић, Теоријски основи неорганске хемијске технологије I део, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2002. ;
  2. М. Стевановић, „Хетерогена равнотежа, Основе дијаграма стања“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998. ;
  3. “Phase Diagrams, Materials Science and Technology” Vol. I , Ed. A. M. Alper, Academic Press Inc. New York and London, 1970.
  4. W. D. Callister Jr. „Materials Science and Engineering, An Introduction“, John Wiley and Sons, 2003.
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања комбинована са примерима и израда задатака
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари