Навигација

14ИИМ42 - Одрживи развој

Спецификација предмета
НазивОдрживи развој
Акроним14ИИМ42
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомИнжењерска економијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУсвајање и примена концепта и принципа одрживог развоја, усклађивање технолошке промене у Србији са еколошким принципима и начелима социјалне равнотеже. Одрживост савремене економске структуре са процесима који су економски, социјално и еколошки усклађени и међугенерацијски прихватљиви. Одрживи развој, као одговор на економске и технолошке изазове за животну средину и природне ресурсе.. Реализација стратегија одрживог развоја ЕУ и Србије - политике, мере и закона, са циљем да се макроеконмски, социјални и еколошки циљеви остваривују у складу са могућим, на науци заснованим, демократски усвојеним принципима и решењима
   Исходи учења (стечена знања)Аналитичке компетенције студената да расуђују о неопходном усклађивању развојних токова и циљева у свим економским, друштвеним и техничким димензијама. Проблеми одрживости тичу се еколошких последица као и употребе (господарења) обновљивим и необновљивим ресурсима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОдрживи развој - еволуција концепта, oсновни принципи и појам интергенерацијске правде. Три стуба и три подручја одрживог развоја: економија заснована на знању, уравнотежен социјални систем, заштита ресурса и животне средине Технолошке промене, светско тржиште, глобализација и одрживи развој. Обновљиви и необновљиви ресурси, одржива производња и потрошња у индустрији, саобраћају, пољопривреди… Концепт одрживог развоја у Србији: Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије - основни елементи, циљеви и могућности реализацијe - локална, национална, европска и глобална димензија
   Садржај практичне наставеАнализа садржаја текстова и докумената одрживог развоја у Србији. Калкулација екстреналија – садашње и будуће цене ресурса . Анализа енергетске и материјалне ефикасности. Животни циклус производа. Анализа примера одрживе производње и потрошње у Србији и свету. Примери добре индустријске праксе у складу са принципима одрживог развоја.
   Литература
   1. Петар Ђукић, Одрживи развој - утопија или шанса за Србију, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд 2011, стр. 321
   2. Петар Ђукић, Миле Павловски, Екологија и друштво део 3. Екологија као економска шанса, (стр. 75-115); и 4. део Екологија и енергетика (117-158), Екоцентар, Beograd 1999.
   3. Самјуелсон П. А, Нордхаус, Економија XVIII издање, МАТЕ, д.о.о. Београд 2009, одабрана поглавља, стр. 3-17, 555-597
   4. Д. Радојевић (ред.) Одрживи развој – наша заједничка будућност: Национална стратегија одрживог развоја,, Влада Републике Србије,. Министарство ѕа науку и технолошки развој, Београд 2009. стр. 68-97; 140 –192
   5. Божо Драшковић (ред.) Економски аспекти еколошке политике, Институт економских наука, Београд 2013. одабрана поглавља
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, радионице, дискусија, интерактивна настава (презентација и дискусија семинарских радова, анализа садржаја докумената и домаћих задатака студената)
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит40
   Практична настава5Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари20