Навигација

14ХНХ414 - Технологија киселина, база и минералних ђубрива

Спецификација предмета
НазивТехнологија киселина, база и минералних ђубрива
Акроним14ХНХ414
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Увод у ХИ, за полагање: Неорганска хемијска технологија.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са конкретним технолошким процесима добијања основних неорганских киселина, база као и минералних ђубрива. Упознавање студената са начинима контроле процеса добијања неорганских киселина, база и минералних ђубрива. Сагледавање утицаја технолошких параметара на поједине фазе и целокупан поступак производње сумпорне, азотне, фосфорне киселине, амонијака, соде, каустичне соде и минералних ђубрива. Сагледавање међусобне повезаности особина полазних сировина, технолошких параметара производње и особина готовог производа, као и њиховог заједничког утицаја на материјални и енергетски биланс производње. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се упознају са индустријским поступцима добијања сумпорне, азотне, фосфорне киселине, амонијака, соде и каустичне соде, фосфорних, азотних, калијумових, сложених ђубрива као и са новим врстама минералних ђубрива. Студенти стичу знања о теоријским основама поступака производње, о основним апаратурама, технолошким режимима и одговарајућим прорачунима везаним за процесе производње киселина, база и минералних ђубрива. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе- увод: развој технологије киселина, база и минералних ђубрива са анализом постојећег стања и савременим тенденцијама ; - производња сумпорне киселине контактним поступком ; - производња азотне киселине оксидацијом амонијака ; - производња фосфорне киселине електротермичким и дихидратним поступком ; - синтеза амонијака, физичко-хемијски основи синтезе амонијака ; -технологија соде и каустичне соде ; - фосфорна ђубрива ; - азотна и калијумова ђубрива ; - карбамид ; - сложена ђубрива и нове врсте минералних ђубрива. ; ; ;
  Садржај практичне наставе-одређивање садржаја сумпор(IV)-оксида у смеши гасова ; - одређивање укупне алкалности у соди ; - одређивање садржаја натријум-хидроксида у каустичној соди ; - анализа обичног и троструког суперфосфата: одређивање садржаја P2O5 растворљивог у води ; - анализа азотних ђубрива: одређивање укупног и амонијачног азота. ; ;
  Литература
  1. Р. Нинковић, Д. Радовановић, „Технологија неорганских киселина I део, Сумпорна киселина“, публикација Катедре за НХТ, Београд, 1985.
  2. Р. Нинковић, Д. Радовановић, „Технологија неорганских киселина II део, Азотна киселина“, публикација Катедре за НХТ, Београд, 1985.
  3. Д. Ђокић, „Технологија вештачких ђубрива“, Технолошко-металуршки факултет Београд, 1973.
  4. Материјал са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима и експерименталниm радom
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари