Навигација

14ХНХ310 - Хетерогена равнотежа

Спецификација предмета
НазивХетерогена равнотежа
Акроним14ХНХ310
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомза похађање: Термодинамика; за полагање: Физичка хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријом фазних дијаграма и њиховим значајем у неорганској хемијској технологији. Овладавање графичким анализом тока операција топљења, упаравања, растварања и разлагања фаза у вишекомпонентним и вишефазним системима. Примена фазних дијаграма за постављање материјалног биланса. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о основним типовима фазних дијаграма и фазној равнотежи у једно-, дво- и трокомпонентним системима. Студенти су оспособљени да прате операције топљења, упаравања, растварања и кристализације у фазним дијаграмима реалних система у неорганској хемијској технологији. Студенти овладавају предзнањима којима ће квантитативно и квалитативно контролисати настанак појединих фаза у вишекомпонентним, вишефазним системима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе- основи теорије фазних дијаграма ; - дијаграми стања једнокомпонентних система (полиморфизам, монотропија) ; - теорија моноваријантне равнотеже ; - теорија фазних дијаграма двокомпонентних система ; - праћење процеса растварања и кристализације у фазним дијаграмима одређених двокомпонентних система ; - теорија фазних дијаграма трокомпонентних система ; - праћење процеса растварања и кристализације у конкретним примерима фазних дијаграма трокомпонентних система. ; ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. М. Стевановић, „Хетерогена равнотежа, Основе дијаграма стања“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998. Материјал са предавања
  2. Материјал са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари