Навигација

14ББИ316 - Савремена мерења у технологији

Спецификација предмета
НазивСавремена мерења у технологији
Акроним14ББИ316
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима представе података добијених електричним мерењима. Стицање знања о савременим системима за аквизицију, анализу и обраду података. Практично савладавање употребе делова мерних система (А/Д и Д/А конвертори, сензори, филтери) за мерење неелектричних величина електричним путем.
   Исходи учења (стечена знања)Интерпретација и употреба савременог (научног) записа и инжењерских јединица за опис физичких величина. Представљање података и других информација у графичком и табеларном облику. Употреба система за аквизицију и анализу података у инжењерским системима. Коришћење савремене технологије и ресурса за пројектовање и извршавање експеримената при инжењерској анализи. Рад у тиму у циљу припреме експеримента, аквизиције података и њихове анализе. Обрада и презентација података у вези са припремом експеримента и његовом имплементацијом у писаној форми.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСавремени (научни) запис, анализа података и грешка у експерименту. Графичко и табеларно приказивање података. Програмски пакет ORIGIN. Електрична кола и мерења. Системи за аквизицију података. Програмски пакет LabView. Мерење просторних величина. Мерење времена. Мерење силе, момента и притиска. Мерење протока. Мерење температуре. Динамичка мерења и контрола процеса.
   Садржај практичне наставеПрезентација података добијених мерењем. Случајни шум и филтрирање шума. ; Мерење температуре. Мерење притиска. Мерење протока. Систем мерења и контроле процеса у реалном времену.
   Литература
   1. „The measurement, instrumentation, and sensors handbook“, John G. Webster, CRC Press, 1999.
   2. „Electrial measurements, signal processing, and displays“, John G. Webster, CRC Press, 2004.
   3. „Електрична и електронска кола, уређаји и мерни инструменти (Основи електротехнике) I“, Дејан Бајић, ТМФ, Београд 1989.
   4. „Електрична и електронска кола, уређаји и мерни инструменти (Основи електротехнике) II“, Дејан Бајић, ТМФ, Београд 1989.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   11
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски радови, практичан рад у лабораторији
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит
   Практична настава30Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари