Навигација

МХКК4 - Контрола квалитета сировина и производа у неорганској хемијској технологији

Спецификација предмета
НазивКонтрола квалитета сировина и производа у неорганској хемијској технологији
АкронимМХКК4
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти изуче и савладају специфичности производних процеса у неорганској хемијској индустрији. Поред тога студенти треба да се специјализују за технике праћења и контроле квалитета производа и унапређења технолошких поступака у неорганској хемијској индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Способност за индивидуални и тимски рад на примени стандардних и развоју нових метода за контролу и унапређење квалитета у неорганској хемијској индустрији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у неорганску хемијску технологију, њен задатак и значај. Специфичности контроле квалитета у неорганској хемијској индустрији и могући правци унапређења квалитета производа и процеса производње. ; Производња и контрола квалитета примарних неорганских материјала (азот и азотна једињења, фосфор и фосфорна једињења, халогени и њихова једињења). Минерална ђубрива, производња и поступци контроле квалитета сировина и производа. Грађевински везивни материјали, керамика, ватростални материјали, стакло и неорганска влакна. Принципи производње и методе контроле квалитета силикатних сировина и готових производа. Производња и анализа неорганских пигмената.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе - Испитивање квалитета неорганских киселина, минералних ђубрива, силиката, хромита, зеолита и неорганских пигмената.
  Литература
  1. С. Стевановић, Анализа квалитета сировина и производа, скрипта, ТМФ, Београд 2000.
  2. Д. Виторовић, Хемијска технологија, Научна књига, Београд, 1987.
  3. В. Рекалић, О. Виторовић, Аналитичка испитивања у технолошкој производњи (принципи и поступци), ТМФ, Београд, 1988.
  4. K. H. Buchel, H.H.Moretto, P..Woditsch, Industrial Inorganic Chemistry, 2nd Ed, WILEY-VC, 2000
  5. James A. Kent (Editor), Riegel's Handbook of Industrial Chemistry, Springer, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеТеоријска настава, експерименталне вежбе и PPT презентација.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава15Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари25