Навигација

14МИМА4 - Савремени амбалажни материјали

Спецификација предмета
НазивСавремени амбалажни материјали
Акроним14МИМА4
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПринципи одрживог развоја рефлектују се на област амбалаже кроз: оптимизацију паковања у циљу минимизовања утицаја на околину постизањем минималне масе и запремине уз адекватну заштиту производа, орговорну употребу тешких метала и других опасних материја, поновно коришћење амбалаже за исту сврху за коју је израђена, захтеве да се амбалажа депонује као рециклабилна или да може да се искористи за добијање енергије, захтеве да амбалажа може да се подвргне органском рецикловању. ; Принципи савремене амбалаже захтевају једноставност у изради, коришћење проверених и напредних материјала и посебну пажњу која се посвећује рецикловању почев од фазе пројектовања амбалаже. Осим тога потребно је обратити пажњу на захтеве за транспортовање материјала и постизање веће сигурности за потришаче коришћењем нових материјала. ; ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да пројектују нове системе паковања и да организују производњу коришћењем напредних техника везаних за нове материјале и њихово процесирање и пројектовање. Одрживост концепта биће презентована кроз студије случаја, писане извештаје и усмене презентације који ће настати коришћењем садржаја са предавања и из литературе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУводни део почиње освртом на основне класе материјала који се користе за амбалажу који укључује папир и картон, стакло, метал (посебно челик и алуминијум) и полимере и композите. ; Током предавања биће покривене следеће теме: ; 1. Основни концепти савремених амбалажних материјала ; 2. „Паметна“ и активирана амбалажа, како системи „паметне“ и активиране амбалаже функционишу? ; 3. Фактори који ће довести до пораста примене „паметне“ амбалаже и основне поставке система квалитета коришћењем интелигентних етикета ; 4. „Интелигентни“ начини паковања за свеже производе посебно за воће и поврће ; 5. Само грејући и самохладећи системи паковања ; 6. Термохроматско означавање материјала амбалаже ; 7. Концепти паметног паковања за фармацеутске производе ; 8. „Интелигентни“ заштитни системи паковања ; 9. Системи лаког отварања паковања ; 10. Могући проблеми у вези са паметном амбалажом ; 11. Допринос паметне амбалаже различитим секторима индустрије ; 12. Садашње виђење развоја „интелигентних“ система паковања ; 13. Проучавање природних система паковања и учење од природе. ;
  Садржај практичне наставеИзрада семинарског рада из области савремених амбалажних материјала у оквиру кога ће бити написан извештај и организована усмена презентација
  Литература
  1. Радмила Јанчић Хеинеманн, белешке са предавања 2013. ТМФ Београд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања и презентације семинарских радова студената
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари