Навигација

Информатор за упис на технолошко - металуршки факултет за 2021. годину

Вести о упису

Информатор је намењен будућим студентима Технолошко - металуршког факултета са циљем да пружи неопходну помоћ при упису на факултет. У овом информатору садржане су информације о студијским програмима Факултета, конкурсу за школску 2021/2022. годину, поступку пријављивања кандидата, пријемном испиту, начину бодовања и рангирања и
упису.

Услови конкурса наведени у овом информатору могу бити подложни изменама које имају за циљ усаглашавање са заједничким конкурсом Универзитета у Београду и одлуком Владе Републике Србије о броју студената за које се конкурс расписује. Технолошко-металуршки факултет ће све потенцијалне измене благовремено објавити на веб страници Факултета (www.tmf.bg.ac.rs).

У циљу успешног полагања пријемног испита важно је пажљиво проучити програме предмета из којих се може полагати пријемни испит, упутство о условима полагања пријемног испита, као и начин исправног попуњавања обрасца за одговоре. Информатор садржи и решене тестове са прошлих пријемних испита.