Навигација

Технологија и дизајн текстила и одеће

 

Наставни план:

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 TET101 Општа хемија 1 O 3 0 2   7
2 ТЕТ102 Елементи више математике I 1 O 3 3 0   7
3 ТЕТ103 Техничка физика 1 O 3 3 0   6
4 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
5 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
6 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
Летњи семетар
7 ТЕТ107 Органска хемија 2 O 4 0 2   7
8 ТЕТ112 Елементи више математике II 2 O 3 3 0   7
9 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1 0   2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0,13 0 1,87   2
12 14ТЕТ109 Текстилни материјали 2 О 3 0 2   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ТЕТ22 Термодинамика са термотехником 3 O 4 2 0   6
2 ЗП21 Аналитичка хемија 3 O 2 0 3   5
3 TET29 Физичка хемија 3 О 4 0 2   7
4 ТЕТ210 Текстилна влакна 3 О 3 0 2   6
5 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
6 14ТЕТ214 Екологија у текстилној индустрији 3 О 2 0 1   3
Летњи семетар
7   Изборни предмет 1 4 ИБ         5
8 ЗП24 Електротехника са електроником 4 О 2 1,2 0,8   4
9 ТЕТ211 Предење 4 О 3 2 0   6
10 ТЕТ212 Ткање и дизајн тканина 4 О 3 1,8 0,2   6
11 ТЕТ213 Текстилна помоћна средства 4 О 4 0 0   5
12   Изборни предмет 2 4 ИБ         4
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ТЕТ31 Плетење и дизајн плетенина 5 О 3 2 0   6
2 14ТЕТ32 Неткани текстилни материјали 5 О 2 0,2 0,5 0,3 3
3 14ТЕТ37 Технологија одеће 5 О 3 1 0 1 5
4 ТЕТ34 Бојење текстилног материјала 5 О 3 0 2   6
5 ТЕТ35 Испитивање текстила 5 О 3 0,7 1,3   6
6 14ТЕТ314 Конструкција одеће 5 И 1 3 0   4
Летњи семетар
7   Изборни предмет 3 6 ИБ         3
8 ТЕТ36 Дорада текстилног материјала 6 О 3 0 2   5
9   Изборно подручје – Изборни предмет2 6 О         4
10   Изборно подручје – Изборни предмет3 6 О         3
11   Изборно подручје – Изборни предмет4 6 ИБ         3
    60
12 ЗП44 Стручна пракса 6   2   3
13 ЗП45 Завршни рад 6 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 180

 

 

 

 

Изборна настава на студијском  програму Текстилна технологија

Бира се по један предмет из сваке групе изборних предмета.

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
Изборни предмет 1
1 14ТЕТ215 Примена рачунара у текстилу СА И 1 3 0   5
2 ТЕТ216 Програмирање СА И 2 0 2   5
3 14TET219 Индустријско загађење СА И 2 2 0   5
Изборни предмет 2
1 ТЕТ217 Основе маркетинга СА И 3 0 0   4
2 ТЕТ218 Индустријски менаџмент СА И 3 0 0   4
Изборни предмет 3
1 ТЕТ315 Технички текстилни материјали НС И 3 0 0   3
2 14ТЕТ38 Одржавање и нега одеће НС И 3 0 0   3

 

 

 

Бира се укупно четири предмета из понуђене групе предмета одабраног изборног подручја.

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
Изборни предмет у изборном подручју: Технологија и дизајн текстила и одеће
1 ТЕТ313 Машине и уређаји у индустрији одеће НС И 2 0 0   3
2 14ТЕТ330 Структура и дизајн текстилних материјала НС И 2 0 1   4
3 14ТЕТ331 Студија рада у индустрији одеће НС И 1 0,8 0 0,2 3
4 14ТЕТ332 Техничка припрема производње одеће НС И 2 2 0 4