Навигација

Металуршко инжењерство

Опште информације о студијском програму Металуршко инжењерство можете погледати овде:

Наставни план:

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 4 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семетар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4   2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1     2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ЗП115 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП211 Математика III 3 O 3 2 0   6
2 ЗП22 Термодинамика 3 O 3 2 0   6
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 МИН210 Структура металних материјала 3 О 3 3 0   6
5 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
6 МИН211 Феномени преноса у металуршким процесима 3 О 3 1 0   4
Летњи семетар
7 ЗП29 Физичка хемија 4 O 4   2   7
8 ЗП24 Електротехника са електроником 4 О 2 0 2   4
9 МИН212 Физика чврстоће и пластичности 4 О 3 3     8
10 МИН213 Економика предузећа и менаџмент 4 О 2 2 0   4
11 МИН214 Основи очвршћавања метала 4 О 2 0 0   3
11 ЗП25 Програмирање 4 О 2 1 1   4
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 МИН31 Сагоревање и металуршке пећи 5 О 3 2 0   5
2 МИН32 Теоријски основи пиро- и хидрометалуршких пећи 5 О 3 3 0   7
3 МИН33 Механика и деформационо понашање метала 5 О 3 2 0   6
4 МИН34 Фазне трансформације 5 О 2 3 0   7
5 МИН35 Испитивање метала 5 О 2 2 0   5
Летњи семетар
7 МИН36 Металургија обојених метала 6 О 3 2 0   6
8 МИН37 Металургија гвожђа и челика 6 О 3 2 0   6
9 МИН38 Деформационо процесирање метала 6 О 3 2 0   6
10 МИН39 Термичка обрада метала и легура 6 О 2 3 0   6
11 МИН310 Ливење метала и моделовање алата 6 О 3 2 0   6
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ММ435 Основи пројектовања  7 О 2 0 0   2
2 МИН43 Заваривање 7 О 2 2 0   5
3 МИН46 Металургија праха 7 О 2 1 0   3
4   Изборни блок 1 7 ИБ         20
Летњи семетар
6   Изборни блок 2  8 ИБ         15
7   Стручни изборни предмет  8 ИБ       2 3
       
17 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
18 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

 

Изборни предмети на студијском подручју Металуршко инжењерство

Изборни блок 1 - бирају се четири предмета са листе понуђених предмета

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 МИН471 Мерење и управљање процесима у металургији  НС И 2 2 0   5
2 МИН473 Металургија ретких и племенитих метала НС И 3 1 0   5
3 МИН474 Корозија и заштита материјала НС И 3 0 1   5
4 МИН475 Алуминијумске легуре – својства и примена НС И 3 1 0   5
5 МИН476 Челици – својства и примена  НС И 2 2 0   5
6 14МИН496 Специјалне технике ливења метала НС И 3 1 0   5
7 МИН479 Ватростални материјали НС И 4 0 0   5
8 МИН481 Материјали отпорни на хабање НС И 3 1 0   5
9 МИН482 Рециклажа метала НС И 3 1 0   5
10 МИН483 Избор материјала и сигурност конструкција НС И 2 2 0   5

 

 

 

 

Изборни блок 2 - бирају се три предмета са листе понуђених предмета искључујући изабране предмета из Изборног блока 1

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 МИН471 Мерење и управљање процесима у металургији  НС И 2 2 0   5
2 МИН473 Металургија ретких и племенитих метала НС И 3 1 0   5
3 МИН474 Корозија и заштита материјала НС И 3 0 1   5
4 МИН475 Алуминијумске легуре – својства и примена НС И 3 1 0   5
5 МИН476 Челици –својства и примена  НС И 2 2 0   5
6 14МИН496 Специјалне технике ливења метала НС И 3 1 0   5
7 МИН479 Ватростални материјали НС И 4 0 0   5
8 МИН481 Материјали отпорни на хабање НС И 3 1 0   5
9 МИН482 Рециклажа метала НС И 3 1 0   5
10 МИН483 Избор материјала и сигурност конструкција НС И 2 2 0   5

 

 

 

Стручни изборни предмет - бира се један предмет из листе понуђених предмета

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 МИН491 Основи електрометалургије НС И 3 0 0   3
2 МИН494 Специјални челици и легуре НС И 3 0 0   3
3 14МИН498 Енергетска ефикасност у металургији НС И 3 0 0   3
4 14МИН499 Принципи анализе лома НС И 2 0 1   3