Навигација

Инжењерство заштите животне средине

 

Опште информације о студијском програму Инжењерство заштите животне средине можете погледати овде:

Наставни план:

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 4 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семетар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4   2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1     2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП27 Диференцијалне једначине 3 O 2 2 0   5
2 ЗП28 Органска хемија  3 O 4 0 2   7
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 ЗП22 Термодинамика 3 О 3 2 0   6
5   Изборни предмет 1 3 О         4
6 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
Летњи семетар
7 ЗП29 Физичка хемија 4 O 4 0 2   7
8 ЗП25 Програмирање 4 О 2 1 1   4
9 ЗП212 Микробиологија 4 О 2 0 1   3
10 14ИЖС211 Животна средина и загађење 4 О 2 0 2   4
  ИЖС212 Органске загађујуће материје 4 О 2 0 1   4
11   Изборни предмет 2 4 ИБ         4
12   Изборни предмет 3 4 ИБ         4
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП30 Механичке и топлотне операције 5 О 4 2 0   8
2 ИЖС35 Опасне и штетне материје 5 О 3 2 1   7
3 ИЖС34 Методе анализе загађујућих материја 5 О 3 0 3   7
4   Изборни блок 1 5 ИБ         8
Летњи семетар
7 ЗП36 Операције преноса масе 6 О 3 3 0   7
8 ЗП31 Основи реакторског инжењерства 6 О 2 2 0   5
9 ИЖС37 ИЗЖС лабораторија 6 О         3
10 ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства 6 О 3 0 1   4
11 ИЖС39 Управљање чврстим отпадом 6 О 3 2 0   6
12 14ИЖС310 Основи технологије припреме воде 6 О 2 0 2   5
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП42 Основи пројектовања 7 О 2 0 0   2
2 ЗП40 Одрживи развој 7 О 3 0 0   4
3 ИЖС47 Пречишћавање отпадних гасова 7 О 3 0 2   6
4 14ИЖС48 Основе птехнологије пречишћавања отпадних вода 7 О 4 0 2   6
5 ЗП43 Основи аутоматског управљања 7 О 2 0 2   5
6   Изборни блок 2 7 ИБ         7
Летњи семетар
6 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 О 3 1 0   4
7 ИЖС49 Пројектовање опреме и процеса у ИЗЖС 8 О 3 2 0   6
7   Изборни блок 3 8 ИБ         8
       
17 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
18 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

 

Изборни предмети на студијском подручју Инжењерство заштите животне средине

Изборни предмет 1 - бира се један од понуђених предмета

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ИЖС213 Функционисање биолошких система НС И 2 0 1   4
2 ИЖС214 Увод у хемијско инжењерство НС И 2 1 0   4

 

 

 

Изборни предмет 2 - бира се један од понуђених предмета

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ИЖС215 Електротехника са електроником СА И 2 0 2   4
2 ИЖС216 Примењена информатика у ИЗЖС СА И 2 0 2   4
3 ZP313 Биохемија СА И 3 0 1   4

 

 

 

Изборни предмет 3 - бира се је један од понуђених предмета

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
 
1 ИЖС217 Колоидна хемија НС И 2 0 1   4
2 14ИЖС219 Заштита животне средине од зрачења и буке НС И 2 0 1   4

 

 

 

Блок изборних предмета 1 - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 8

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ИЖС312  Мониторинг животне средине НС И 2 0 1   3
2 ИЖС313 Материјали НС И 3 0 1   5
3 ИЖС314 Хидрологија НС И 2 1 0   3
4 14ИЖС315 Индустријско загађење НС И 3 1 0   5

 

 

 

 

Блок изборних предмета 2 - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 7

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ИЖС410 Процесна опрема у ИЗЖС НС И 2 1 0   4
2 ИЖС411 Рециклажа НС И 3 0 0   3
3 ИЖС412 Сепарациони процеси НС И 2 2 0   5
4 14ИЖС426 Регистар загађивача НС И 2 0 0   2
6 14ИЖС427 Акциденти и управљање ризиком НС И 2 1 0   4

 

 

 

 

Блок изборних предмета 3 - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде минимум 8

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ИЖС421 Анализа трагова загађујућих материјала НС И 2 0 2   4
2 14ИЖС422 Процена утицаја технолошких постројења на животну средину НС И 2 1 0   4
3 14ИЖС423 Загађење и ремедијација земљишта НС И 2 0 2   5
4 14ИЖС428 Енергетика и заштита животне средине НС И 2 1 0   3
4 14ИЖС429 Основи хемомоетрије НС И 2 1 0   3
4 14ИЖС430 Пречишћавање индустријских отпадних вода НС И 2 1 0   3
5 14ИЖС432 Сепарационе технике НС И 2 2 2   4
6 14ИЖС431 Обновљиви извори енергије НС И 2 1 0   4