Навигација

Инжењерство материјала

Наставни план:

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 4 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семетар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4 0 2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1 0   2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП211 Математика III 3 O 3 2 0   6
2 ЗП28 Органска хемија 3 O 4 0 2   7
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 ЗП22 Термодинамика 3 О 3 2 0   6
5 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
6 ИИМ210 Основи инжењерства материјала 3 О 3 0 0   3
Летњи семетар
7 ЗП29 Физичка хемија 4 О 4 0 2   7
8 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 О 2 0 2   4
9 ЗП25 Програмирање 4 О 2 1 1   4
10 14ИИМ21 Метални материјали 4 О 2 0 2   5
11 14ИИМ22 Керамички материјали 4 О 2 2 0   5
12 14ИИМ23 Полимерни материјали 4 О 3 0,3 0,7   5
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ИИМ31 Феномени преноса 5   3 1 0   5
2 14ИИМ32 Композитни материјали 5   3 0 1   5
3 14ИИМ33 Методе карактеризације материјала 5   3 0 1   5
4 14ИИМ311 Механичко понашање металних материјала 5   2 1 1   5
5 14ИИМ312 Процесирање и примена керамичких материјала 5   2 0 2   5
6 14ИИМ313 Својства полимерних материјала 5   2 0 2   5
Летњи семетар
7 14ИИМ34 Испитивање физичко механичкихх својстава 6   2 1 0   4
8   Изборни предмет 1 6 ИБ         3
9   Изборни предмет 2 6 ИБ         3
10   Изборни предмет - полимери 6 ИБ         5
11   Изборни предмет - метали 6 ИБ         5
12   Изборни предмет - керамика 6 ИБ         5
13   Изборни предмет - композити 6 ИБ         5
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП42 Основи пројектовања 7   2 0 0   2
2 14ИИМ41 Корозија и заштита материјала 7   3 0 1   5
3   Изборни предмет 3 7 ИБ         4
4   Изборни предмет - полимери 7 ИБ         5
5   Изборни предмет - метали 7 ИБ         4
6   Изборни предмет - керамика 7 ИБ         5
7   Изборни предмет - композити 7 ИБ         5
Летњи семетар
8 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8   3 1 0   4
9 14ИИМ44 Принципи избора материјала 8   2 0 2   5
10 14ИИМ45 Амбалажни материјали 8   2 1 0   3
11 14ИИМ46 Рециклажа материјала 8   3 0 0   3
12 14ИИМ47 Обрада материјала штампањем 8   3 0 0   3
       
13 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
14 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

Изборни предмети на студијском профилу Инжењерство материјала

Бира се по један предмет из сваког блока понуђених предмета, задржавајући уже одређење.

  Шифра Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
Изборни предмет 1
1 14ИИМ35 Инжењерство површина материјала СА И 2 0 1   3
2 14ИИМ36 Графички програмски пакети СА И 1 3 0   3
3 14ИИМ37 Увод у методу коначних елемената СА И 1 1 1   3
Изборни предмет 2
1 14ИИМ38 Физика чврстог стања ТМ И 3 0 0   3
2 14ИИМ39 Основи хемије чврстог стања ТМ И 2 0 1   3
3 14ИИМ310 Наноматеријали и нанотехнологије ТМ И 3 0 0   3
Изборни предмет 3
1 14ИИМ42 Одрживи развој СА И 3 0 0   4
2 14ИИМ43 Индустријски дизајн СА И 2 0 1   4
ИБП1 изборни предмет полимери 1
1 14ИИМ314 Полимерни  премази НС И 2 1 1   4
2 14ИИМ315 Природни полимерни материјали НС И 2 1 1   4
ИБМ1 изборни предмети металургија
1 14ИИМ316 Металургија праха  НС И 2 1 1   5
2 14ИИМ317 Челик и обојени метали НС И 2 1 1   5
ИБК1 изборни блок керамика 1
1 14ИИМ318 Стакло и стакласти материјали НС И 4 0 1   4
2 14ИИМ319 Грађевински материјали     2 2 0    
 ИБКМ1 изборни блок композитни маетријали 1
1 14ИИМ320 Нанокомпозитни материјали НС И 3 0 2   4
2 14ИИМ321 Процесирање композитних материјала са полимерном матрицом НС И 2 1 0   4
ИБП2 изборни блок полимери 2
1 14ИИМ48 Адхезиви НС И 3 0 1   5
2 14ИИМ49 Термопластични полимери НС И 3 0,7 0,3   5
ИБК2 изборни блок керамика 2
1 14ИИМ410 Основи термодинамике чврстог стања НС И 2 2 0   5
2 14ИИМ411 Савремени оксидни и неоксидни керамички материјали НС И 2 2 1   5
ИБМ2 изборни блок метали 2
1 14ИИМ412 Ливење металних материјала НС И 2 0 2   5
2 14ИИМ413 Термичка обрада металних матеијала НС И 2 0 2   5
ИБКМ2 изборни блок композитни материјали 2
1 14ИИМ414 Неметалне превлаке НС И 2 0 1   4
2 14ИИМ415 Функционални композитни материјали НС И 3 2 0   4