Навигација

Полимерно инжењерство

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 3 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1 1   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семетар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1 1   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4   2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1     2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0 0 2   2
12 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП27 Диференцијалне једначине 3 O 2 2 0   5
2 ЗП281 Органска хемија I 3 O 4 0 2   7
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 ЗП22 Термодинамика 3 О 3 2 0   6
5 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
6 ХХИ210 Увод у ХИ 3 О 2 1 0   4
Летњи семетар
7 ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 O 2 1 0   4
8 ЗП282 Органска хемија II 4 О 4 0 2   7
9 ЗП291 Физичка хемија I 4 О 4 0 2   7
10 ЗП24 Електротехника са електроником 4 О 2 1,2 0,8   4
11 ЗП25 Програмирање 4 О 2 0 2   4
12 ХХИ212 Механика флуида 4 О 2 1 0   4
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП392 Физичка хемија II 5 О 4 0 2   7
2 ЗП33 Механичке операције 5 О 2 2 0   5
3 ЗП34 Топлотне операције 5 О 2 2 0   5
4 ЗП32 Материјали 5 О 3 1 0   5
5 ЗП35 Инструменталне методе 5 О 2 0 1   3
6 14ХПИ38 Основи полимерног инжењерства 5 O 3 0 2   5
Летњи семетар
7 ЗП36 Операције преноса масе 6 О 3 3 0   7
8 ЗП37 ХИ лабораторија 6 О 0 0 3   3
9 ЗП31 Основи реакторског инжењерства 6 О 2 2 0   5
10 ХПИ39 Хемија макромолекула 6 O 3 1 2   7
11 ЗП39 Моделовање и симулација процеса 6 О 2 2 0   5
12 ХПИ311 Природни полимери 6 О 1 0 1   3
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП43 Основи аутоматског управљања 7 О 2 0 2   5
2 ЗП42 Основи пројектовања 7 О 2 0 0   2
3 ЗП46 Увод у заштиту животне и радне средине 7 О 2 0 0   3
4 14ХПИ47 Карактерисање полимерних материјала 7 О 2 0 3   5
5 ХПИ48 Полимерно реакционо инжењерство 7 О 3 0 2   6
6 ХПИ410 Реологија полимера 7 О 3 2 0   5
7 14ХПИ418 Прерада и рециклажа полимера 7 О 3 1 0   4
Летњи семетар
8 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 О 3 1 0   4
9 14ХПИ419 Природни полимерни материјали 8 О 2 2 0   5
10 14ХПИ420 Полимерни премази 8 О 2 2 0   5
11 14ХПИ421 Пројектовање процеса у полимерном инжењерству 8 О 2 2 0   4
       
12 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
13 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240