Навигација

Неорганска хемијска технологија

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 3 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1 1   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семетар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1 1   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4   2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1     2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0 0 2   2
12 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП27 Диференцијалне једначине 3 O 2 2 0   5
2 ЗП281 Органска хемија I 3 O 4 0 2   7
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 ЗП22 Термодинамика 3 О 3 2 0   6
5 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
6 ХХИ210 Увод у ХИ 3 О 2 1 0   4
Летњи семетар
7 ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 O 2 1 0   4
8 ЗП282 Органска хемија II 4 О 4 0 2   7
9 ЗП291 Физичка хемија I 4 О 4 0 2   7
10 ЗП24 Електротехника са електроником 4 О 2 1,2 0,8   4
11 ЗП25 Програмирање 4 О 2 0 2   4
12 ХХИ212 Механика флуида 4 О 2 1 0   4
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП392 Физичка хемија II 5 О 4 0 2   7
2 ЗП33 Механичке операције 5 О 2 2 0   5
3 ЗП34 Топлотне операције 5 О 2 2 0   5
4 ЗП32 Материјали 5 О 3 1 0   5
5 ЗП35 Инструменталне методе 5 О 2 0 1   3
6 ЗП38 Неорганска хемија 5 O 3 0 2   5
Летњи семетар
7 ЗП36 Операције преноса масе 6 О 3 3 0   7
8 ЗП37 ХИ лабораторија 6 О 0 0 3   3
9 ЗП31 Основи реакторског инжењерства 6 О 2 2 0   5
10 ХНХ39 Неорганска хемијска технологија 6 O 3 0 0   3
11 ЗП39 Моделовање и симулација процеса 6 О 2 2 0   5
12 14ХНХ310 Хетерогена равнотежа 6 О 1 1 0   3
13 ХНХ311 Термодинамички основи неорганске хемијске технологије 6 О 2 2 0   4
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП43 Основи аутоматског управљања 7 О 2 0 2   5
2 ЗП42 Основи пројектовања 7 О 2 0 0   2
3 ЗП46 Увод у заштиту животне и радне средине 7 О 2 0 0   3
4 14ХНХ47 Сагоревање и индустријске пећи 7 О 3 1 1   6
5 ХНХ48 Технологија воде 7 О 3 0 2   5
6 ХНХ49 Основи технологије керамике 7 О 3 0 2   5
7 ЗП40 Одрживи развој 7 О 2 1 0   4
Летњи семетар
8 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 О 3 1 0   4
9 14ХНХ411 Пројектовање процеса у НХТ 8 О 2 0 1   4
    Изборни предмет I 8 ИБ         10
       
17 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
18 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

 

Изборни предмети на студијском подручју Неорганска хемијска технологија

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
Изборни предмети - бира се два предмета из групе предмета
1 14ХНХ412 Технологија стакла   И 2 1 1   5
2 ХНХ413 Технологија грађевинских материјала   И 2 0 2   5
3 ХНХ415 Електрохемијске технологије   И 2 0 2   5
4 14ХНХ414 Технологија киселина, база и минералних ђубрива   И 2 1 1   5