Навигација

Биохемијско инжењерство и биотехнологија

Опште информације о студијском програму Биохемијско инжењерство и биотехнологија можете погледати овде:

Наставни план:

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семестар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 4 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семестар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4   2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1     2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семестар
1 ЗП27 Диференцијале једначине 3 O 2 2 0   5
2 ЗП281 Органска хемија I 3 O 4 0 2   7
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 ЗП22 Термодинамика 3 О 3 2 0   6
5 ББИ210 Функционисање биолошких система 3 О 2 1 0   4
6 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
Летњи семестар
7 ЗП282 Органска хемија II 4 О 4 0 2   7
8 ЗП291 Физичка хемија I 4 О 4 0 2   7
9 ЗП25 Програмирање 4 О 2 0 2   4
10 14ЗП212 Микробиологиjа 4 О 2 0 1   4
11   Изборни модул I 4 ИБ         Мин. 8
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семестар
1 ЗП30 Механичке и топлотне операције 5 О 4 2 0   8
2 14ББИ33 Ензимологија 5 О 2 1 1   5
3 ЗП35 Инструменталне методе 5 О 2 1 0   3
4 ББИ392 Физичка хемија II 5 О 3 0 1   5
5 14ББИ30 Биотехнолошки практикум I 5 О 0 0,5 2,5   3
6   Изборни модул II 5 ИБ         6
Летњи семестар
7 ЗП36 Операције преноса масе 6 О 3 3 0   7
8 ЗП31 Основи реакторског инжењерства 6 О 2 2 0   5
9 ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства 6 О 3 1 0   4
10 ЗП313 Биохемија 6 О 3 1 0   5
11 ББИ38 Генетика 6 О 2 0 0   3
12   Изборни модул III 6 ИБ         6
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семестар
1 ЗП42 Основи пројектовања 7 О 2 0 0   2
2 ЗП43 Основи аутоматског управљања 7 О 2 0 2   5
3 ББИ410 Биотехнолошки практикум II 7 О 2 0 4   6
4   Изборни модул IV 7 ИБ         12
5 14ББИ46 Биотехнолошки процеси 7 О 2 2 0   5
Летњи семестар
6 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 О 3 1 0   4
7   Изборни модул V 8 ИБ         14
       
17 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
18 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

 

Изборни предмети на студијском подручју Биохемијско инжењерство и биотехнологија

 

Изборни модул I - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде минимум 8

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ББИ212 Биофизика НС И 1,33 0,66 0   3
2 ББИ213 Природни полимери НС И 1 0 1   3
3 ББИ215 Електрохемијски и биобновљиви извори енергије НС И 2 0 0   3
4 14ББИ216 Хемија хетероцикличних једињења НС И 2 0 0   3
5 14ББИ217 Практикум из хемије природних органских једињења НС И 0 0 2   2

 

 

 

Изборни модул II - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 6

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ББИ310 Биоматеријали НС И 3 0 0   3
2 ББИ311 Сировине у биотехнологији НС И 3 0 0   3
3 ББИ312 Увод у заштиту радне и животне средине НС И 2 0 0   3
4 14ББИ316 Савремена мерења у биотехнологији НС И 1 0 1   3

 

 

 

Изборни модул III - бирају се предмети рако да збир ЕСПБ бодова буде 6

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ББИ313 Опрема у биотехнологији НС И 2 1 0   3
2 ББИ314 Термодинамика фазне равнотеже НС И 2 1 0   3
3 ББИ315 Квалитет и безбедност у биотехнологији НС И 2 1 0   3
4 14ББИ317 Амбалажни материјали НС И 3 0 0   3

 

 

 

Изборни модул IV - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 12

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 14ББИ471 Метаболичко и генетичко инжењерство СА И 2 0,3 0,7   4
2 14ББИ472 Ензимско инжењерство СА И 1,5 0,5 1   4
3 14ББИ473 Фармацеутска биотехнологија СА И 2 0,4 1,6   4
4 14ББИ474 Издвајање и пречишћавање биотехнолошких производа СА И 1 2 0   4

 

 

 

Изборни модул V - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 14

  Шифра Назив предмета   Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
1 ББИ482 Прехрамбена биотехнологија СА И 4 0 0   5
2 ББИ484 Хемијска биотехнологија СА И 3 1 0   5
3 14ББИ485 Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству СА И 2 3 0   5
4 14ББИ486 Биотехнологија у заштити животне средине СА И 3 1 0   4