Навигација

Текстилна технологија

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1   Изборни блок 1 I     5 2 1   10
2 МТЕТ1 Наука о влакнима I   НС 3 0 3   7
3 МТЕТ2 Инегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа I   СА 3 0 2   6
4 МТЕТ3 Феномени процеса бојења и дораде текстилних материјала I   СА 4 0 2   7
5 14МTET4 Економика предузећа и менаџмент  II   СА 3 1 0   4
6 14МТЕТ5 Еколошки аспекти инжењерства текстилних материјала II   СА 3 0 0   4
7 МТЕТ6 Дизајн и пројектовање текстилних материјала II   СА 4 1 0,5 0,5 7
8 МТЕТ7 Физиологија одевања II   СА 2 0 2   5
9   Изборни блок 2 II     6   4   10
            Укупно часова активне наставе на години студија=780  
ДРУГА ГОДИНА
1   Изборни блок 3 III     4 4     7.nov
2   Изборни блок 4 III     10 5     19-23
3 МСИР Студијски истраживачки рад везан за израду завршног мастер рада             20 10
4 МЗР Завршни мастер рад IV             20
            Укупно часова активне наставе на години студија=660  

 

 

Изборни блок 1 - студенти бирају 10 ЕСПБ из групе везаних предметa

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МТЕТ11 Хемија природних органских једињења НС 2   2   5
2 4МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података ТМ 2 0     5
3 МЗФ1 Феномени преноса ТМ 2 2     5
4 МТЕТ12 Материјали НС 3 0 1   5

 

 

Изборни блок 2 - студенти бирају 10 ЕСПБ из групе везаних предметa

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 14МТЕТ13 Конструкција и моделовање одеће СА 1 3 0   5
2 14МТЕТКО Комфор одеће СА 2   0 2 5
3 14МТЕТ17 Функционални текстилни материјали СА 4       5
4 14МТПВИ Технологије припреме воде у индустрији НС 2 1 1   5

 

 

Изборни блок 3 - студенти бирају 7-11 ЕСПБ из групе везаних предметa

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 14МЗХ1 Хемија макромолекула НС 2 0,5 1,5   4
2 14МТЕТ20 Карактерисање полимера ТМ 2   2   4
3 14МТЕТ21 Инструменталне методе  ТМ 2   1   3
4 МТЕТ22 Реологија полимера  ТМ 3   2   5

 

 

Изборни блок 4 - студенти бирају 19-23 ЕСПБ из групе везаних предметa

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 14МТЕТ214 Аутоматизација у текстилној индустрији НС 2       3
2 14МТЕТ25 Контрола квалитета у индустрији одеће СА 2   1 1 5
3 14МТЕТ26 Биоактивна и медицинска влакна СА 2   2   5
4 МТЕТ27 Колориметрија и рецептирање боја СА 3   1   5
5 14МТЕТ215 Напредне технике пречишћавања отпадних вода СА 3   1 1 6
6 МТЕТ212 Пројектовање тканина СА 2 2     5
7 14МТЕТ216 Управљање квалитетом СА 2 2     4
8 14МТЕТ217 Одрживи развој СА 2 1     4
9 14МТЕТ218 Индустријски дизајн СА 3       4