Навигација

Металуршко инжењерство

 

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података I ОЗ ТМ 2 2     5
2 МЗФМ Феномени преноса у металуршким процесима - одабрана поглавља I ОМ ТМ 3 1     4
3   Изборни предмет*   ОМ ТМ 2 2     5
5   Изборни блок I ИБМ   10 6     16
6 МСИР Студијски истраживачки рад везан за израду мастер рада II           20 10
  МЗР Завршни мастер рад II             20
            Укупно часова активне наставе на години студија=720  

 

 

Изборни предмет

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 ММИ01 Одабрана поглавља физичке металургије I ОЗ ТМ 2 2     5
2 ММИ02 Принципи екстрактивне металургије - одабрана поглавља I ОЗ ТМ 2 2     5
3 14ММИ03 Увод у металургију I ОЗ ТМ 3 1 1   5

 

 

Изборни блок

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 ММИ01 Одабрана поглавља физичке металургије НС 2 1 1   5
2 ММИ02 Принципи екстрактивне металургије-одабрана поглавља НС 2 2 0   5
3 14ММИ03 Увод у металургију ТМ 3 1 1   5
4 14ММИ1 Структура металних материјала-одабрана поглавља НС 3 1 0   5
5 14ММИ3 Механика и металургија обликовања метала СА 2 0 2   5
6 14ММИ4 Очвршћавање метала НС 3 1 0   5
7 14ММИ5 Металургија гвожђа и челика-одабрана поглавља НС 2 2 0   5
8 14ММИ10 Заваривање - одабрана поглавља СА 2 1 1   5
9 14ММИ12 Пећи и опрема у металургији СА 2 2 0   5
10 14ММИ16 Процеси рафинације метала СА 3 0 1   5
11 14МПМК Примена методе коначних елемената у металургији и инжењерству материјала СА 2 1 1   5
12 14ММИ2 Теорија и процеси сагоревања НС 3 1 0   5
13 14ММИ18 Брза израда прототипова и примена рачунарских техника у ливарству СА 3 1 0   5
14 14ММИ19 Специјални поступци термичке обраде метала и легура СА 3 0 1   5
15 14МВМСП Ватростални материјали: својства и примена СА 3 1 0   5
16 14ММИ20 Испитивање метала - контрола квалитета СА 2 0 2   5
17 14МУФМЛ Увод у физику и механику лома НС 2 1 1   5
18 14ММИ8 Металургија праха-одабрана поглавља СА 3 0 1   5