Навигација

Инжењерство заштите животне средине

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података 1 ОЗ ТМ 2 0 2   5
2 14МИЗС01 Инжењерство заштите животне средине 1 ОМ НС 3 1 1   6
3 МИЗС02 Хемија животне средине 1 ОМ НС 3 0 1   4
4   Изборни предмети 1 ИБМ   7 1 4   15
5 MСИР Студијско истраживачки рад 2           20 10
6 МЗР Завршни мастер рад 2             20
            Укупно часова активне наставе на години студија=675  

 

 

Изборни предмети

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МИЗС1 Екотоксикологија СА 2 2 0   5
2 14МТПВИ Технологије припреме воде у индустрији СА 2 1 1   5
3 МИЗС4 Мониторинг загађујућих материја у атмосфери СА 2 1 0   4
4 14МИЗС5 Управљање чврстим и опасним отпадом НС 2 1 1   5
5 МИЗС6 Економија и заштита животне средине СА 2 1 0   4
6 МИЗС7 Енергетска интеграција процеса СА 2 1 0   4
7 МХМС Масена спектрометрија НС 2   1   4
8 МИЗС9 Загађујуће материје у намирницама СА 2   2   5
9 МИЗС10 Моделовање атмосферске дисперзије СА 2   1   4
10 МИЗС11 Управљање радиоактивним отпадом СА 2   1   4
11 14МИЗС12 Напредне технике у пречишћавању отпадних вода СА 3 1 1   6
*Студенти бирају 15 ЕСПБ бодова