Навигација

Прехрамбена биотехнологија

Р.Б. Ш Назив предмета Сем Часови активне наставе Остали ЕСПБ
Пре Веж Дон часови
1 МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података I 2 2 0   5
2   Изборни блок 1 I 8 1 2   13
3   Изборни блок 2 I 6 2 3   12
4 МСИР Студијски истраживачки рад везан за израду мастер рада II       20 10
5 МЗР Завршни мастер рад II         20

 

Изборна настава на студијском програму прехрамбена биотехнологија

 

Изборни блок 1

студенти бирају једну од две понуђене групе везаних предмета

Р.Б. Ш Назив предмета  Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
4 14МБИП01 Микробиологија и микробиолошка аналитика хране 2 0 2   4
5 МБИП02 Хемија хране 3 0 1   5
6 МБИП03 Аналитика прехрамбених производа 1 0 3   4

 

Изборни блок 2

студенти бирају 12 ЕСПБ из групе везаних предметa

Р.Б. Ш Назив предмета  Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1 14МБИП2 Технологија угљених хидрата 2 0 1   3
2 МБИП3 Технологија ферментисаних млечних производа 2 0 1   3
3 МБИП4 Технологија уља и масти 2 0 1   3
4 14МБИП7 Технологија пива 2 1 0   3
5 14MБИП8 Процеси и опрема у прехрамбеној индустрији 1 1 1   3
6 14МБИП9 Технологија паковања хране 2 0 1   3
7 14MБИП10 Безбедност хране 1 2 0   3
8 14МБИП11 Примена ензима у прехрамбеној технологији 1,5 0 1,5   3
9 14MБИБ5 Метаболичко и генетичко инжењерство 2 0,3 0,7   4