Навигација

Биохемијско инжењерство

Р.Б. Ш Назив предмета Сем Часови активне наставе Остали ЕСПБ
Пре Веж Дон часови
1 МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података I 2 2 0   5
2   Изборни блок 1 I 8 1 2   13
3   Изборни блок 2 I 6 2 3   12
4 МСИР Студијски истраживачки рад везан за израду мастер рада II       20 10
5 МЗР Завршни мастер рад II         20

 

Изборна настава на студијском програму биохемијско инжењерство

 

Изборни блок 1

студенти бирају једну од две понуђене групе везаних предмета

Р.Б. Ш Назив предмета  Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1 МБИБ01 Одабрана поглавља хемије природних органских једињења 2 0 0   4
2 МБИБ02 Одабрана поглавља биохемијског инжењерства 2 1 1   4
3 МЗФ1 Феномени преноса 2 2 0   5

 

Изборни блок 2

студенти бирају 12 ЕСПБ из групе везаних предметa

.Б. Ш Назив предмета  Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1 14МБИБ3 Фармацеутска биотехнологија 2 0,4 1,6   4
2 14МБИБ4 Издвајање и пречишћавање биотехнолошких производа 1 2 0   4
3 14МБИБ5 Метаболичко и генетичко инжењерство 2 0,3 0,7   4
4 14МЕИП Енергетска интеграција процеса 2 1 0   4
5 14MEБ Електрохемијски биосензори 2 0 1   4
6 14МОБТ Одабране биоаналитичке технике 1 0 2   4
7 14МБИБ11 Биогорива 2 0 2   4
8 14МБИБ12 Молекуларна дијагностика 1 1 1   4
9 14MБИБ13 Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству 2 3 0   5