Навигација

Металуршко инжењерство

Предмети се похађају на првој години студија у укупном обиму од 60 ЕСПБ према наставном плану датом у следећој табели:

I година

I семестар
 

ЕСПБ
                  

II семестар
 

ЕСПБ
 

Изборни блок Математика1
(ИБМ)

5

Изборни блок
(ИБ)

25

Изборни блок Термодинамика2 (ИБТ)

5

Изборни блок Металургија13 (ИБМИ1)

10

Изборни блок Металургија24 (ИБМИ2)

5

Истраживачки рад

5

Истраживачки рад

5

укупно

30

укупно

30

1 бира се један од предмета: Одабрана поглавља математичке анализе, Одабрана погавља нумеричке анализе, Математичка обрада експерименталних података
2 бира се један од предмета: Виши курс термодинамике, Хемијска термодинамика, Термодинамика чврстог стања, Феномени преноса у инжењерству материјала
3 бирају се два предмета из групе: Кинетика фазних трансформација, Структура и својства металних материјала, Кинетика металуршких процеса
4 бира се један од предмета: Физичка металургија, Физичка металургија заваривања или Виши курс металуршких процеса


Студенти бирају изборне предмете из списка изборних предмета.

 

 

II година

III семестар
 

ЕСПБ
               

IV семестар
 

ЕСПБ
 

Завршни испит

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

 

III година

V семестар
 

ЕСПБ 
               

VI семестар
 

ЕСПБ
 

Истраживачки рад

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

Листа предмета на докторским академским студијама