Навигација

Инжењерство материјала

Предмети се похађају на првој години студија у укупном обиму од 50 ЕСПБ при чему су три предмета обавезна, а остали су изборни распоређени у одређене изборне групе према наставном плану датом у следећој табели:

I година

I семестар
 

ЕСПБ
 

II семестар
 

ЕСПБ
 

Математика1

5

Изборни предмет 2

4 - 6

Хемијска кинетика

5

Изборни предмет 3

4 - 6

Термодинамика чврстог стања

5

Изборни предмет 4

4 - 6

Наука о материјалима и инжењерство материјала

6

Изборни предмет 5

4 - 6

Изборни предмет 1

4

Изборни предмет 6

4 - 6

   

Изборни предмет 7

4 - 6

Истраживачки рад

5

Истраживачки рад

5

укупно

30

укупно

30

1 бира се један од предмета Одабрана поглавља математичке анализе, Одабрана погавља нумеричке анализе, Математичка обрада експерименталних података


Студенти бирају изборне предмете из списка предмета. Удео изборних предмета у укупном обиму бодова које студент остварује похађањем предмета је 68%.

 

 

II година

III семестар
 

ЕСПБ
               

IV семестар
 

ЕСПБ
 

Завршни испит

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

 

III година

V семестар
 

ЕСПБ 
               

VI семестар
 

ЕСПБ
 

Истраживачки рад

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

Листа предмета на докторским академским студијама