Навигација

Хемијско инжењерство

Предмети се похађају на првој години студија у укупном обиму од 50 ЕСПБ при чему су сви предмети изборни распоређени у одређене изборне групе према наставном плану датом у следећој табели:

I година

I семестар
 

ЕСПБ
 

II семестар
 

ЕСПБ
 

ИБМ-Математика1

5

ИБ2-Изборни предмет6

4 - 6

ИБХ-Хемија2

5

ИБ2-Изборни предмет6

4 – 6

ИБТ-Термодинамика3

5

ИБ2-Изборни предмет6

4 – 6

ИБФП-Феномени преноса4                            

5

ИБ2-Изборни предмет6

4 – 6

ИБ1-Изборни предмет15

4 – 6

ИБ2-Изборни предмет6

4 – 6

Истраживачки рад

5

Истраживачки рад

5

укупно

30

укупно

30

1 бира се један од предмета Одабрана поглавља математичке анализе, Одабрана погавља нумеричке анализе, Математичка обрада експерименталних података
2 бира се један од предмета из групе Хемија: Виши курс аналитичке хемије, Одабрана поглавља биохемије - витамини, Структура и реактивност неорганских једињења, Структура и реактивност органиских молекула, Хемијска кинетика
3 бира се један од предмета из групе Термодинамика: Виши курс термодинамике, Хемијска термодинамика, Термодинамика чврстог стања
4 бира се један од предмета из групе Феномени преноса: Аналогије феномена преноса, Феномени преноса у биолошким системима или Феномени преноса у инжењерству материјала
5 бира се предмет из изборних блокова ИБ1, ИБХ, ИБТ, ИБФП
6 бирају се предмети из изборног блока ИБ2


Студенти уз сагласност ментора бирају изборне предмете из списка изборних предмета

 

II година

III семестар
 

 EСПБ
  

IV семестар
 

  ЕСПБ
               

Завршни испит              

30

Истраживачки рад              

30

укупно

30

укупно

30

 

 

III година

V семестар
 

ЕСПБ
               

VI семестар
 

ЕСПБ
 

Истраживачки рад              

30

Истраживачки рад              

30

укупно

30

укупно

30

Листа изборних предмета на докторским академским студијама