Навигација

Изборни предмети на студијском програму хемија

  Ш Назив предмета   Тип Статус предмета   ЕСПБ
С Часови активне наставе
  П СИР
Изборни блок 1
1 Д103 Биохемијска кинетика 1 НС И 1 1 5
2 ДЗ1 Виши курс аналитичке хемије 1 ТМ И 3 0 5
3 Д191 Електрохемијска кинетика и методе мерења 1 СА И 2,5 0,5 6
4 Д1022 Одабрана поглавља биохемије - витамини 1 ТМ И 2 0 5
5 ДЗ3 Структура и реактивност неорганских једињења 1 ТМ И 2 0 5
6 ДТ2 Хемијска термодинамика 1 ТМ И 2 0 5
7 14Д004 Електрохемијско добијање полимерних и биокерамички превлака 1 СА И 1,5 0,5 5
8 14ДЗ4 Структура и реактивност органских молекула 1 ТМ И 3 0 5
9 14Д118 Физичка хемија полимера 1 СА И 1,5 0,5 5
10 Д101 Хемијска кинетика 1 ТМ И 2 0 5
11 Д132 Електродни материјали 1 СА И 2 0,5 5
12 Д133 Електрокатализа 1 СА И 2 0,5 5
13 Д135 Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије 1 СА И 2 0,5 5
14 14Д153 Одабрана поглавља хемије природних органских једињења 1 НС И 2 0 5
15 Д138 Катализа у органској хемији 1 СА И 2 0 5
16 Д127 Физичка органска хемија 1 НС И 2 0 5
17 14Д178 Хемија метал-органских једињења 1 НС И 2 0 5
18 14Д179 Хемија пестицида 1 СА И 2 0 5
19 Д181 Хемија хетероцикличних једињења 1 НС И 2 0 5
20 Д182 Хемија чврстог стања 1 СА И 1,5 0,5 5
Изборни блок 2
1 14Д121 Анализа трагова специфичних загађујућих материја 2 СА И 2 0 5
2 Д122 Биоактивне материје у козметичким производима 2 СА И 1,5 0,5 4
3 Д125 Бионеорганска хемија 2 НС И 1,5 0,5 5
4 14Д128 Виши курс карактерисања макромолекула 2 НС И 1,5 0,5 5
5 Д130 Деградација и стабилизација полимера 2 СА И 2 0 5
6 14Д136 Зелена хемија  2 СА И 2 2 5
7 14Д006 Колоидна хемија 2 СА И 1,5 0,5 5
8 14Д141 Масена спектрометрија 2 СА И 2 0 5
9 Д150 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2 СА И 3 0 7
10 14Д155 Органске боје и пигменти 2 НС И 2 0 5
11 ДИЗ4 Органске загађујуће супстанце 2 НС И 2 0 4
12 14Д157 Површински активне материје 2 СА И 1,5 0,5 5
13 14Д158 Полимеризације у хетерогеним системима 2 НС И 1,5 0,5 5
14 14Д159 Полимерне бленде 2 НС И 1,5 0,5 5
15 14Д160 Полимерни биоматеријали 2 СА И 3 0 5
16 Д198 Принципи органске синтезе - савремене методе и реакције 2 ТМ И 3 0 6
17 Д163 Принципи синтезе полимера 2 НС И 1,5 0,5 5
18 Д170 Структурна анализа органских молекула 2 СА И 3 0 6
19 14ДИЗ8 Тeчна хроматографија - масена спектрометрија 2 СА И 2 1 5
20 14Д177 Хемија високоенергетских материјала 2 НС И 2 0 5
21 Д180 Хемија физиолошки активних једињења 2 НС И 2 0 5
22 Д193 Хетерогена катализа 2 СА И 2 0 4
23 14Д021 Хемометрија 2 СА И 2 0 5
24 Д183 Хемијски сензори 2 СА И 1 1 5