Навигација

Хемија

ППредмети се похађају на првој години студија у укупном обиму од 50 ЕСПБ при чему су сви предмети изборни према наставном плану датом у следећој табели:

I година

I семестар
 

ЕСПБ
 

II семестар
 

ЕСПБ
 

Изборни предмет 1

4 - 6

Изборни предмет 6

4 - 6

Изборни предмет 2

4 - 6

Изборни предмет 7

4 - 6

Изборни предмет 3

4 - 6

Изборни предмет 8

4 - 6

Изборни предмет 4

4 - 6

Изборни предмет 9

4 - 6

Изборни предмет 5

4 - 6

Изборни предмет 10

4 - 6

Истраживачки рад

5

Истраживачки рад

5

укупно

30

укупно

30

 

Студенти бирају изборне предмете из списка предмета.

 

 

II година

III семестар
 

ЕСПБ
               

IV семестар
 

ЕСПБ
 

Завршни испит

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

 

III година

V семестар
 

ЕСПБ 
               

VI семестар
 

ЕСПБ
 

Истраживачки рад

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

Листа предмета на докторским академским студијама